Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Planchefen regnede ikke med at blive citeret

Esbjerg-kommunaldirektør Otto Jespersen: Planchef beklagede selv forløb uden opfordring eller pres i Freddie Madsen-sag

ESBJERG: Kommunaldirektør Otto Jespersen understreger nu i et svar til byrådsmedlem Knud Jager Andersen (SF), at planchef Peter Bagge hverken er blevet presset eller opfordret til den beklagelse, han tirsdag kom med i en byggesag, som byrådsmedlem Freddie H. Madsen (DF) er involveret i.

Vi bringer her Otto Jespersens pressemeddelelse i sin helhed:

Kommunaldirektør svarer på forespørgsel vedrørende planchef-udtalelse

Fredag den 26. august bragte JydskeVestkysten en artikel på forsiden af Esbjergudgaven med titlen: 'Topchef tvunget til at undskylde'. Denne artikel har resulteret i en forespørgsel fra byrådsmedlem Knud Jager Andersen (SF), der anmoder kommunaldirektør Otto Jespersen om at give en mere detaljeret beskrivelse af sagsforløbet og svare på spørgsmålet om: Planchef Peter Bagge er blevet opfordret til eller har fået pålagt af direktionen eller andre at beklage sine udtalelser i Jyske Vestkysten fra den 20. august.

I nedenstående tekst kan du læse de spørgsmål, som Knud Jager Andersen har stillet kommunaldirektør Otto Jespersen, og svarene herpå:

Kære Knud

I forlængelse af artikler i JydskeVestkysten om planchefens beklagelse, har du bedt om svar på følgende:

1. Er planchefen blevet opfordret til eller pålagt af direktionen eller andre at beklage sine udtalelser i Jyske Vestkysten den 20. august?

Svar: Nej

2. I bekræftende fald med hvilken begrundelse?

-

3. Er der overfor planchefen stillet sanktioner i udsigt såfremt udtalelserne ikke beklagedes?

Svar: Nej

4. I bekræftende fald hvilke?

-

Jeg finder anledning til at give følgende redegørelse for sagen om Freddie Madsens ejendom Ringen 6, Esbjerg, hvor der er lavet bygningsændringer i strid med en privatretlig servitut.

Planchefen har i JV den 20. august 2011 givet den faktuelle oplysning, at den pågældende servitut ikke som lokalplaner vil være at finde på kommunens hjemmeside, men derimod på dommerkontoret. Her ud over citeres han for følgende: 'Jeg sidder med en række medarbejdere, der synes, det er træls at få at vide, at de ikke har udleveret nødvendige dokumenter og ikke har orden i deres ting....Så det er lidt træls, at kommunen beskyldes for uorden i arkiverne.'

Freddie Madsen kontakter samme dag direktøren for Teknik & Miljø, som lover at undersøge, hvad der er udtalt fra planchefens side. Planchefen oplyser, at have givet den faktuelle oplysning til referat, og i snakken med journalisten, at have givet udtryk for sin opfattelse i øvrigt. Men at han ikke havde regnet med, at dette ville blive citeret.

Forelagt dette kontakter Freddie Madsen kommunaldirektøren, idet han ønsker et dementi, hvilket direktøren for Teknik & Miljø orienteres om.
Planchefen og direktøren for Teknik & Miljø gennemgår de konkrete udtalelser i JV og konstaterer følgende: Kim Madsen udtaler: 'Vi har på kommunens pc undersøgt, om der var klausuler, der krævede en dispensation, hvilket der ikke umiddelbart skulle være'.

Freddie Madsen udtaler under overskriften 'Jeg var ikke vågen nok' og underoverskriften "FEJL: DF'er forklarer sagen om Ringen med, at han ikke var opmærksom nok" følgende:' ...forklarer overtrædelsen af byggebestemmelserne for et område på Ringen med, at der er fejl i Esbjerg Kommunes offentligt tilgængelige database'.

Hermed er der grundlag for den faktuelle berigtigelse fra Planchefen. Det kan derimod ikke udledes af Freddie Madsens og Kim Madsens udtalelser, at de skulle kritisere forvaltningen for ikke at udlevere oplysninger og have uorden i tingene. Efter en drøftelse med kommunaldirektøren og i en senere drøftelse mellem direktøren for Teknik & Miljø og planchefen af mulighederne for reaktion, vælger planchefen uden opfordring eller pres at udsende den beklagelse, som omtales i JV den 26. august 2011.

ka