Patientklagenævn hæver barren under coronakrisen

Der kommer ingen strøm af klagesager mod læger, som arbejder længe og uvant under coronakrisen, lover Patientklagenævntet, som vil se på lægernes siutation med stor forståelse.

Landets læger og sygeplejersker kommer under voldsomt arbejdspres de kommende uger og måneder, mens de kæmper for at redde menneskeliv under coronakrisen. Det stiller voldsomme krav, men sundhedspersonalet skal ikke få stress oveni det praktiske arbejde af frygt for at begå fejl, der senere kan ende i klagesager.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der til daglig står for at behandle klagesager mod læger og i nogle tilfælde sørge for, at læger retsforfølges, har udsendt en besked til sundhedspersonale, om at der vil blive 'taget fuldt højde for den helt ekstraordinære situation', hvis der skal behandles klagesager mod læger for det arbejde, de skal udføre i den kommende tid.

På styrelsens hjemmeside skriver direktør Anne-Marie Vangsted:

'I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres.

Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selvom man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selvom autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger,' skriver Anne-Marie Vangsted.

Patientklagenævnet har i løbet af de senere år flere gange været i konflikt med både læger og regioner i klagesager - nu ligner det våbenhvile, mens coronakrisen hærger.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job