Pædagoger på fritidsområdet oplever mistrivsel hos børn

En tredjedel af pædagogerne svarer, at de i mindre grad har tid til at arbejde med børns trivsel og udvikling.

31 pct. af de adspurgte pædagoger på fritidsområdet har kun i mindre grad tilstrækkelig tid til at arbejde med børnenes trivsel og udvikling. To pct. svarer at de slet ikke har tid, fremgår det af en undersøgelse foretaget af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Bupl svarer 

Over halvdelen svarer, at de oplever, at antallet af børn og unge, der mistrives, er stigende. Bupl's formand Elisa Rimpler finder undersøgelsens tal bekymrende.

- Der er grund til at slå alarm. Det er i fritidsordningerne, vi har muligheden for at forebygge mistrivsel, og det kan vi ikke med de rammer, vi har nu, fordi normeringer er så dårlige, siger hun til Berlingske.

Desuden har 31 pct svaret, at da de senest stod alene med en børnegruppe, var det uforsvarligt eller farligt, fordi gruppen var for stor.

Møde med minister på vej

23.200 pædagoger og ledere har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i perioden 29. august til 13. septembe i år. 6.042 af dem arbejder med børn og unge i alderen 6-18 år, og det er disse besvarelser, notatet bygger på.

Ifølge Berlingske har Folketingets partier indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til et møde om et løft af fritidspædagogikken inden starten af september. Mødet er endnu ikke blevet afholdt.

Ministeren har ikke ønsket at stille op til interview med Berlingske, men henviser til Socialdemokratiets børneordfører Jens Joel. Han anerkender, at mødet er forsinket og påpeger, at undersøgelsen fra Bupl ikke peger på, hvor mistrivslen opstår.

Ritzau

Se undersøgelsen.