Påbud til døgnpleje i Frederikssund

KORT NYT20. JUL 2021 8.16

FREDERIKSSUND: Døgnplejen De Tre Ege under Frederikssund Kommune har i sidste uge fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at stramme op på medicinhåndtering, patientjournaler og sygeplejefaglige vurderinger, skriver TV2 Lorry. Det sker efter at styrelsen aflagde besøg i døgnplejen tilbage i april og konstaterede en række fejl og mangler.

Tre stikprøver viste sig alle at have fejl i den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret medicin og medicinlisten, i to ud af tre journalgennemgange manglede en fyldestgørende vurdering af patienternes aktuelle og potentielle problemer, og endelig var flere patientjournaler ikke udfyldt efter reglerne. Altsammen "kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden", konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i sin rapport.

Påbuddet er gældende, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt besøg i Døgnplejen De Tre Ege finder forholdene udbedret. Forløbet og døgnplejens vilkår vil nu blive taget op i Frederikssund Kommunes Velfærdsudvalg.

mk