Otte kommuner helt uden valg til ældreråd
Ældrerådet i Viborg efter KV17.
Foto: Lars Rasborg, Ritzau Scanpix

Otte kommuner helt uden valg til ældreråd

Danske Ældreråd ønsker lovændring, så alle kommuner skal holde ældrerådsvalg som fremmødevalg.

Der afholdes ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021. I 52 kommuner foregår valget som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med KV21 16. november, oplyser Danske Ældreråd.

Alle, der er fyldt 60 år, kan stemme og hermed være med til at sammensætte de ældreråd, der både fungerer som ældre borgeres talerør og som rådgiver for kommunens politikere på områder, som vedrører ældre.

Sidste gang, der var ældrerådsvalg, gjorde i gennemsnit 50,8 pct. af de stemmeberettigede brug af muligheden. I de kommuner, som brugte fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, var stemmeprocenten oppe på 63,8 pct.

Lavest blev stemmeprocenten i de kommuner, hvor man anvendte digitale valg. Her deltog 31,8 pct. af de stemmeberettigede. I kommuner med brevvalg som valgform blev stemmeprocenten 43,7.

- Det er selvfølgelig positivt, at flere kommuner skifter til fremmødevalg, men det er stadig ikke godt nok, at rigtig mange kommuner fortsat bruger nogle valgformer, som de ved giver en lav stemmeprocent. Vi skal have alle kommuner med, og derfor mener vi også, at der er behov for en lovændring, så ældrerådsvalg skal afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalg, lyder det fra formanden for Danske Ældreråd, Inger Møller Nielsen. 

- Uanset valgform bør alle ældre bruge deres stemme til ældrerådsvalget. Det er i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst muligt. Jo flere der stemmer, jo større repræsentativitet.

Fredsvalg to steder

Sådan skal vælgerne stemme i kommunerne:

  • 52 kommuner afholder valget som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget
  • 13 kommuner afholder valget som brevvalg
  • 8 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget
  • 8 kommuner afholder valget som digitalt valg
  • 5 kommuner afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg
  • 2 kommuner har endnu ikke besluttet valgform
  • 2 kommuner afholder fredsvalg
  • 8 kommuner afholder ikke ældrerådsvalg i 2021

På Danske Ældreråds hjemmeside kan hentes en oversigt over, hvilke kommuner der afholder ældrerådsvalg i 2021, hvilken valgform de enkelte kommuner anvender, og hvad stemmeprocenten var ved de sidst afholdte ældrerådsvalg. Der er i oversigten desuden regionale konklusioner.

Opgørelsen er foretaget sommeren 2021 og bygger på tilbagemeldinger fra ældreråd og offentlig tilgængelig information. Da valgform endnu ikke er besluttet i alle kommuner, og der kan være kommuner, hvor valget ender i et fredsvalg, kan enkelte af resultaterne blive justeret hen over efteråret.

ka