Online undervisning for tosprogede får et boost

Stor udviklingskontrakt til Videnscenter for Integration - skal lære udlændinge dansk online, inden de kommer til Danmark

VEJLE: Integrationsministeriet har tildelt VIFIN, Videnscenter for Integration i Vejle, kontrakten på at udvikle et online undervisningstilbud i dansk for udenlandske arbejdstagere og deres familier.

Grundopgaven honoreres med ca. 4,7 mill kr. Derudover har VIFIN efter ministeriets anmodning tilbudt ekstraopgaver til ca. 2,6 mill kr.

Undervisningstilbuddet skal give mulighed for at lære dansk inden ankomsten til Danmark; men tillige med mulighed for at fortsætte med at benytte tilbuddet efter ankomsten til Danmark. Det kan enten være som et selvstudiemateriale eller som et materiale, der kan fungere som et supplement til den danskuddannelse, der tilbydes på sprogcentrene. Materialet skal fra 2012 ligge på Integrationsministeriets server.

Stærke samarbejdspartnere
VIFIN samarbejder med

  • @ventures
  • Kompetencecenter for e-læring ved Århus Købmandsskole
  • UNI-C
  • DPU
  • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
  • Aarhus Universitet
  • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
  • Roskilde Sprogcenter
  • Vejle Sprogcenter og
  • Sprogcenter Hellerup


Samarbejdspartnerne er underleverandører i tilbuddet og sikrer gennem deres forskellige kompetencer, at det produkt, som bliver udviklet, vil have en meget høj kvalitet. Den samlede gruppe af tilbudsgiver og underleverandør har tilsammen store kompetencer på det faglige indhold, e-læringspædagogik og e-læring i praksis.

Interaktivt og brugervenligt
Undervisningstilbuddet bliver opbygget intuitivt og enkelt med et brugervenligt, ikonbaseret brugerflade, så man uden at kunne læse kan bevæge sig rundt i læringsrummet. Desuden skifter introduktionssproget afhængigt af kursistens valg. Undervisningsmaterialet introduces på 10 til 20 sprog.

Flere af funktionerne bliver interaktive - kursisten har f.eks. mulighed for at producere egne 'historier' med billeder, tekst og lyd i 'Historiebyggeren'.

En helt særlig funktion bliver desuden brug af en dansk, webbaseret talegenkender, der kan bedømme, om en kursist, efter at have indtalt en sætning, har den rigtige ordstilling i sætningen. Det bliver desuden muligt at bruge mobiltelefonen i sammenhæng med undervisningsplatformen - f.eks. ved at koble op til en fagsprogsstyret ordbog.

Udvikling af nye moduler
VIFIN tilbyder udvikling af yderligere fagsprogs- og sprogmoduler, der vil kunne videreudvikle de produkter og de metoder, som VIFIN i forvejen har udviklet til mobiltelefonen og den praksis, der er på de enkelte sprogcentre. Der tilbydes tillige en udvikling af fem grammatikker, hvor den lærende kan se, hvilke forskelle og ligheder der er mellem dansk grammatik og det pågældende sprogs grammatik

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt