Omsorgssvigtet kvinde kræver 300.000 kr. af Næstved

KORT NYT9. SEP 2021 9.10

NÆSTVED: Torsdag begynder retssagen mod Næstved Kommune, som 30-årige Elene Nielsen mener, burde have grebet ind og fjernet hende fra hjemmet, da hun var barn. Det skriver TV2 Øst.

Elene Nielsens hjem var præget af alkohol, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, og nu kræver hun en erstatning på 300.000 kr. af kommunen, der trods flere underretninger og en indlæggelse på børnepsykiatrisk afdeling ikke greb ind. Først som 11-årig blev hun på fasterens foranledning fjernet fra hjemmet, og retten skal nu tage stilling til, om det burde være sket tidligere. 

Retssagen er et resultat af en indsats i Børns Vilkår, der skal hjælpe børn og unge med at få erstatning, hvis de har været udsat for offentligt omsorgssvigt, hvor en kommune har undladt at gribe ind, selvom den har været vidende om omsorgssvigt eller overgreb i hjemmet.

sfe