Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Omfattende oprydning på kommunalt bosted

Holbæk har onsdag offentliggjort en tilsynsrapport om bostedet Abildgården, der påpeger en lang række alvorlige problemer på stedet

HOLBÆK: Tilsynsrapporten, der er en direkte følge af kommunens skærpede tilsyn, påpeger blandt andet ledelsesmæssige svigt af en sådan karakter, at den hidtige ledelse øjeblikkeligt er blevet skiftet ud.

På Abildgården i Holbæk bor tolv udviklingshæmmede borgere, som har brug for omfattende hjælp i alle daglige funktioner samt omsorg og pleje. Den hjælp og omsorg har Abildgården ikke i tilstrækkeligt omfang ydet, hvilket tilsynsrapportens 28 påbud understreger.

Her kan det blandt andet læses, at der ikke foreligger socialpædagogiske handleplaner, at dialogen med de pårørende ikke fungerer godt nok, og at håndteringen af kost, medicinering og hygiejne er kritisabel.

Jan Christensen, der er socialchef i Holbæk Kommune, erkender problemerne og understreger, at kommunen er i gang med en omfattende oprydning på Abildgården.

Ledelses-svigt
- Da jeg af pårørende, medarbejdere og områdeleder blev gjort bekendt med, at tingene på stedet ikke fungerede efter hensigten, iværksatte jeg med det samme et skærpet tilsyn med Abildgården. Dette for at få alt frem i lyset med henblik på en mere systematisk handleplan, siger Jan Christensen. Og han uddyber:

- Jeg kan nu konstatere, at det er et meget problematisk billede, som viser sig. Ikke mindst dokumenterer tilsynsrapporten ledelsesmæssige svigt af en sådan karakter, at den hidtige ledelse øjeblikkeligt er blevet skiftet ud og erstattet med en ny. Og jeg kan garantere, at der vil blive handlet på samtlige påbud i tilsynsrapporten. Der foreligger således allerede nu en handleplan for den videre oprydning. For det er afgørende, at beboere og pårørende kan føle sig trygge ved Abildgården, siger altså socialchefen.

Onsdag den 28. september 2011 afviklede socialchefen og områdelederen et møde med de pårørende på Abildgården, hvor tilsynsrapporten og de videre tiltag blev drøftet.

mou 

Tilsynsrapport og handleplan kan ses her