Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- Offentlige leverandører ikke bedre end private

- Offentlige leverandører ikke bedre end private

DEBAT AKF-rapport duer ikke som argument imod konkurrenceudsættelse, selv om mange givetvis vil tolke i den retning, siger DI-branchedirektør

Af Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI

Anvendt KommunalForskning (AKF) konkluderer i en rapport, at den offentlige sektor ikke er bedre til at levere skattefinansierede velfærdsydelser som børnepasning og ældrepleje end private virksomheder. Men det er ikke noget argument mod behovet for konkurrenceudsættelse.

Rapporten fra AKF finder ingen videnskabelig dokumentation for prismæssige eller kvalitetsmæssige forskelle mellem offentlige og privat leverede services, men det er  ikke så overraskende.

Inddragelsen af private leverandører sker i dag primært i ordninger, hvor kommunerne fastsætter prisen og kvaliteten for de forskellige services. Man behøver derfor ikke dyre undersøgelser for at kunne konkludere, at forskellen mellem pris og kvalitet på et så gennemreguleret marked er begrænset.

Stort potentiale hvis grebet fornuftigt an
Jeg mener dermed ikke, at AKFs rapport kan bruges som argument imod konkurrenceudsættelse, selv om mange givetvis vil tolke konklusionerne i den retning.

Der er mange eksempler på, at konkurrenceudsættelse har resulteret i både billigere og bedre services til borgerne. Så hvis det gribes fornuftigt an, er der stort potentiale.

En grundig analyse af de konkurrenceudsatte plejehjem i Danmark fra Udbudsrådet konkluderede, at der er et stort potentiale for bedre kvalitet og billigere drift ved konkurrenceudsættelse. Analysen fandt, at der var omkostningsbesparelser på mere end 15 pct. uden kvalitetsforringelser. AKF konkluderer i en tilsvarende rapport fra efteråret, at det netop er konkurrencesituationen, der skaber bedre kvalitet og lavere omkostninger.
 
De selvejende er ike markedsorienterede
Kun ved at afprøve markedet er der garanti for, at borgerne får den bedste service for skattekronerne. I rapporten kommer AKF desuden frem til, at Danmark ikke kan lære af Sverige - og i øvrigt er længere fremme med konkurrenceudsættelsen af velfærdsopgaverne.

Men i AKFs opgørelse tæller selvejende institutioner med som private virksomheder, selvom de ingenlunde er markedsorienterede virksomheder. I mange tilfælde er der kun symbolske forskelle mellem de kommunale og de selvejende institutioner.

De opgaver, de selvejende institutioner varetager, har typisk ikke har været konkurrenceudsat. Derfor kommer man til at overdrive den reelle konkurrenceudsættelse, hvis man anvender AKFs opgørelse af privatleverandørgraden.


Af Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI