Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ingen gevinst ved privat ældrepleje og børnepasning

Og heller ingen speciel forskel på erfaringerne i Danmark og Sverige viser AKF-analyse lavet for Udbudsrådet

Der er ikke dokumentation for, at privat ældrepleje og børnepasning generelt er bedre end de kommunale løsninger, hverken når det gælder økonomi, kvalitet eller tilfredshed blandt brugere og medarbejdere. Det viser en ny analyse af erfaringerne med at konkurrenceudsætte offentlige opgaver blandt private leverandører i Danmark og Sverige.

Analysen er lavet af AKF, Anvendt KommunalForskning, for Udbudsrådet. Den rummer en komplet gennemgang af de seneste ti års undersøgelser og rapporter på området. Forskerne har opsamlet alle de væsentligste erfaringer i både Danmark og Sverige med brug af private leverandører indenfor områderne: hjemmehjælp, ældreboliger og børnepasning.

Det er tre centrale velfærdsområder, som tilsammen udgør næsten 30 pct. af de kommunale serviceudgifter herhjemme. Den detaljerede gennemgang af de danske og svenske undersøgelser viser, at de svenske erfaringer med konkurrenceudsættelse hverken er bedre eller dårligere end de danske erfaringer.

- Hidtil har man troet, at Sverige havde høstet mange positive erfaringer med at bruge private leverandører på ældre- og børneområdet. Men der har manglet et samlet overblik over de dokumenterede effekter. Dét overblik har vi skabt nu, og det viser sig altså, at der hverken i Danmark eller Sverige hidtil er påvist nogen generel gevinst ved at lade private overtage opgaverne, siger seniorforsker i AKF, Ole Helby Petersen, der er den ene af forskerne bag analysen.

Hjemmehjælp: ingen økonomisk gevinst
Der er fx ikke dokumentation for, at konkurrenceudsættelse giver økonomiske eller kvalitetsmæssige gevinster på hjemmehjælpsområdet. Der er lidt større tilfredshed med de private leverandører, når det gælder praktisk hjælp, mens der er lidt større tilfredshed med de kommunale leverandører, når det gælder personlig pleje. Blandt medarbejdere, der har været berørt af en udlicitering, er der imidlertid tegn på en lidt lavere medarbejdertilfredshed.

- Generelt er der lavet meget få undersøgelser af kvalitet og tilfredshed inden for hjemmepleje, så der er ikke dokumentation for, at indførelsen af frit valg rent faktisk har forbedret eller forringet kvaliteten af hjemmehjælpen, siger programleder i AKF, Ulf Hjelmar, som er den anden forsker bag analysen.

Der er enkelte eksempler på, at det har ført til lavere udgifter, når private har overtaget driften af plejehjem. Men der er tale om meget få undersøgelser, så det er svært at drage generelle konklusioner. Samtidig ved man ikke meget om, hvorvidt kvaliteten er blevet påvirket.

Daginstitutioner: højere brugertilfredshed
Generelt er der også meget lidt viden på daginstitutionsområdet om effekten af at lade private virksomheder klare opgaverne. Nogle analyser viser, at der er flere pædagoguddannede i de offentlige institutioner i Danmark, mens andre viser, at medarbejdernormeringen er bedre i de private institutioner i Sverige. Der er generelt en tendens til, at brugertilfredsheden er højere i de private institutioner, men resultaterne bygger på ganske få undersøgte eksempler.

ka