DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Odense på vej mod sin største skovrejsning

KORT NYT3. JAN 2020 9.10

ODENSE: Odense Kommune vil sammen med Naturstyrelsen, Vandcenter Syd og Friluftsrådet rejse en kæmpe skov ved Lindved syd for Odense. Skoven skal blandt andet være med til at bevare drikkevand i undergrunden, oplyser Fyens Stiftstidende.

Prisen for skovrejsningsprojektet ventes at blive på op mod 70 mio. kr., og for det venter parterne ad åre at kunne få rejst op mod 319 hektar - eller et område, der størrelsesmæssigt matcher den første del af det hidtil største skovrejsningsprojekt i Odense - Elmelund Skov i den vestlige del af byen.

- Vi vil rigtig gerne have sat gang i dette skovrejsningsprojekt af mange gode årsager. Med projektet kan vi sikre nogle drikkevandsressourcer, der allerede er i fare for forurening. Ved at plante skov kan vi også binde en frygtelig masse CO2, der kan hjælpe os mod målet om at blive en CO2-neutral storby, og så er der selvfølgelig det rekreative element, der også er vigtigt. At det kan blive et område, som odenseanerne også kan få gavn af, hvis de vil færdes i naturen på den ene eller anden måde, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

ka