Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense-chefer bytter job

Todelt lederskab i Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen - beskæftigelseschef og sekretariatschef bytter kasket
19. MAJ 2011 13.57

ODENSE: Beskæftigelseschef Jørgen Peter Holst og sekretariatschef Michael Hein Petersen bytter job fra 1. juni 2011, oplyser kommunen.

Odense Kommunes og forvaltningens nye virkelighed fordrer i højere grad end tidligere, at den øverste ledelse har stor indsigt på tværs af forvaltningens fagområder, udvikler organisationens sammenhængskraft, samt løbende udvikler den enkeltes personlige lederskab og kompetencer.

Jobbyttet vil synligt bidrage til at varetage det todelte lederskab og dermed understøtte, at Odense Kommune er en virksomhed.

Jørgen Peter Holst og Michael Hein Petersen bytter job
På den baggrund har beskæftigelseschef Jørgen Peter Holst og sekretariatschef Michael Hein Petersen gennem nogen tid drøftet mulighed for at bytte job. Begge har varetaget det samme overordnede jobområde gennem mange år og har nu lyst til at prøve kræfter med nye opgaver og områder. Begge vil via jobbyttet bedre kunne varetage det dobbelte lederskab.

For Jørgen Peter Holst er jobbyttet udtryk for et ønske om at komme tættere på det politisk-strategiske niveau og derved indgå i arbejdet omkring snitfladerne i forvaltningen og mellem forvaltningerne.

For Michael Hein Petersen er jobbyttet udtryk for et ønske om at få en større indsigt og ansvar for udviklingen af et så stort driftsområde som beskæftigelsesområdet, som både på lokalt og landspolitisk plan er et særdeles vigtigt og spændende område.

Organisationen vinder på det
Direktør Peter Pietras er begejstret for perspektiverne i jobbyttet:

- Både Jørgen Peter Holst og Michael Hein Petersen er stærke chefer med stor indsigt og viden om organisationen. Ved det interne jobbytte vil vi fastholde deres samlede viden og indsigt i organisationen, samtidig med, at de nye øjne vil skabe nye og anderledes dynamikker på både beskæftigelsesområdet og sekretariatsområdet. Det er en win-win situation for organisationen, og jeg er derfor meget glad for, at de to chefer har ønsket at lave denne aftale, som jeg bakker fuldt op om.