Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odder slanker direktion og udvalg

Teknisk direktør Søren Hjortsø Kristensen fratræder om et år - og stillingen genbesættes ikke
10. MAJ 2011 14.10

ODDER: Fra næste valgperiodes begyndelse - dvs. 1. januar 2014 - vil der være et politisk udvalg og en direktør færre i Odder Kommune. Den tekniske direktør fortsætter ikke, når hans åremålsansættelse udløber 30. april 2012, oplyser kommunen.

Partierne i Odder Byråd ønsker at reducere antallet af politiske udvalg fra de nuværende fire til tre og tilsvarende at reducere antallet af direktører. Dette skal være gældende fra næste valgperiodes begyndelse.

- Vi har gennem de seneste måneder haft en god drøftelse mellem samtlige grupper i Byrådet, og vi er enige om at reducere antallet af udvalg, nu skal vi have en nærmere drøftelse af, hvordan den fremtidige udvalgsstruktur skal se ud, siger borgmester Elvin J. Hansen (S).

Om baggrunden for at lave om på den politiske og administrative struktur siger borgmesteren:

- Byrådsmedlemmer arbejder i højere og højere grad overordnet med politikker, principper og planer og mindre med afgørelse af konkrete sager. Derfor kan vi godt rationalisere lidt og holde færre udvalgsmøder.

På samme måde vil vi gerne spare på antallet af direktører, og vi vil gerne have direktionen til at svare til udvalgene. Derfor skal vi have en direktør mindre. Dette er også den eneste grund til, at vi har valgt ikke at forlænge teknisk direktør Søren Hjortsø Kristensens åremålsansættelse, når den udløber.

Ny direktion klar i løbet af 2013
Byrådet lægger op til, at den nye struktur og dermed en ny direktion skal være på plads senest ved næste valgperiodes begyndelse.

Direktionen består foruden den tekniske direktør Søren Hjortsø Kristensen af kommunaldirektør Jesper Hjort, kulturdirektør Gerda Pedersen og socialdirektør Jette Rud Knudsen.

 • De nuværende fire udvalg erstattes 1. januar 2014 af tre udvalg, hvis opgaver byrådet skal beslutte.
• Teknisk direktør Søren Hjortsø Kristensen fratræder pr. 30. april 2012.
• De tekniske opgaver varetages derefter af kommunaldirektør Jesper Hjort.