Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odder dømt for usaglig fyring

Afskedigede viceinspektør af sparehensyn og erstattede hende med en af skolens lærere
KORT NYT13. APR 2012 9.17

ODDER: Det er ikke sagligt at afskedige en viceskoleinspektør med den begrundelse, at stillingens indhold skal ændres af sparemæssige årsager. Det er ifølge skolelederne.org resultatet af en opmandskendelse i en afskedigelsessag fra Odder. Kendelsen medfører, at den afskedigede viceskoleinspektør får en godtgørelse på 130.000 kr.

Den afskedigede leder blev ansat som viceskoleinspektør i 2003 og har udført sine opgaver uden nogen form for påtale. Alligevel valgte kommunen at afskedige hende i foråret 2010 med den begrundelse, at der skulle ske besparelser og at 'det tilbageværende personale er det personale, som er bedst kvalificeret til at varetage de tilbageværende og fremtidige opgaver.' Jobbet som viceskoleinspektør blev efterfølgende besat af en af skolens lærere.

Nok har arbejdsgivere ved nedskæringer et vidt skøn til at vælge, hvem der bedst kan undværes, men det er ikke frit. I en situation, hvor stillingen genbesættes med en anden lærer på skolen, må det påhvile arbejdsgiveren at godtgøre, at den opsagte ikke ville kunne have varetaget viceskoleinspektørstillingen med det ændrede indhold på tilfredsstillende måde.

Godtgørelsen på 130.000 kr. svarer til tre måneders løn.

ka