Psykiatri:
Nyt projekt skal øge samspil mellem regionale og kommunale tilbud

KORT NYT8. SEP 2021 14.06

VEJLE / SYDDANMARK: I et nyt samarbejde mellem lokalpsykiatrien i Vejle og Psykiatrisk Afdeling Vejle, skal relevante aktører samles omkring ti udvalgte borgere fra målgruppen, oplyser kommunen. Parterne skal sammen afdække borgernes situation og behov, og hvad der fra den enkeltes perspektiv betyder noget i forhold til at få en bedre og mere stabil tilværelse.

Mennesker med psykiske lidelser oplever ofte at skulle krydse mellem sektorer: Fra behandlingspsykiatrien til et kommunalt tilbud og tilbage igen. Det typiske billede er, at 8-15 forskellige professionelle, fx læger, psykiatere, jobkonsulenter og socialrådgivere hjælper borgeren. Det kalder på et godt samspil mellem de regionale og kommunale tilbud, og det skal det nye tværgående psykiatri-projekt blandt andet finde løsninger på.  

Målgruppen er de mest udsatte og syge borgere, der både har sociale problemer og psykisk sygdom tæt inde på livet. Også misbrug, mange genindlæggelser og tvang kan være en del af deres hverdag. Alle ti borgere følges tæt med henblik på at vurdere effekten i forhold til genindlæggelser og tvang. Projektet er en del af "Sammen om Psykiatri" og løber til juni 2022.

sfe