Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Plastaffald bør genanvendes i Danmark i stedet for at blive eksporteret eller brændt, mener man hos Solum A/S.
Foto: Bax Lindhardt, Ritzau Scanpix

Nyt privat anlæg ved Roskilde vil genanvende dansk plastaffald

Et tysk og et dansk selskab investerer i fællesskab en kvart mia. kr. i et nyt anlæg. Planen er at kunne håndtere al dansk plastemballage.
4. JUN 2020 12.30

Om to-tre år vil et nyt, stort anlæg i Roskilde kunne sortere og genanvende al plastemballage i Danmark.

Det er i hvert fald ambitionen for et samarbejde mellem danske Solum A/S og tyske PreZero Recycling Deutschland GMBH & co. De to virksomheder har indgået en aftale om at investere cirka 250 mio. kr. i det første kommercielle sorterings- og genanvendelsesanlæg i storskala for plastemballager i Danmark.  

Dermed vil der kunne undgås en del transport og eksport af plastikemballage til udenlandske sorteringsanlæg. Anlægget vil ikke kun skulle sortere plastemballager, men også omsætte dem i produktion af plast-råvarer.

Anlæggets kapacitet vil være tilstrækkeligt til at håndtere behovet på det danske marked i årene fremover, forudser de. 

En samlet værdikæde

- Én ting er at sortere, men vi vil gå skridtet videre og lave en egentlig råvareproduktion. På den måde får vi en samlet værdikæde i Danmark i stedet for at eksportere plastikken, siger Solums strategidirektør Morten Gyllenborg til DK Nyt.

Solum har siden 1986 arbejdet med grøn energi og genanvendelse og kender derfor det danske marked, mens PreZero bidrager med erfaring fra drift af tre lignende anlæg, det nyeste i Zwolle i Holland, og er i gang med at etablere yderligere to anlæg i Tyskland og Belgien.

- Det er ikke nødvendigt at eksportere genbrugsplast til Tyskland, når vi kan importere teknologi derfra. Der eksisterer nogle mindre danske sorteringsanlæg, men de er relativt små. Vi vil op i en volumen, hvor vi kan gøre det bedre, siger Morten Gyllenborg. 

Kommunalt og privat affald

Planen er både at gå efter det plastaffald, som indsamles af kommunerne hos forbrugerne, og det, som kommer fra private virksomheder.

Derfor følges de igangværende klimaforhandlinger på affaldsområdet med spænding. Her afgøres det blandt andet, hvordan kravene til sortering af plastaffald vil blive, både hos borgere og virksomheder, og hvad kravene bliver til producenterne af emballage.

Det planlagte anlæg i Roskilde vil dog uden problemer kunne justeres undervejs i forhold til marked og fraktioner, forsikrer Morten Gyllenborg. 

Den præcise dato for, hvornår anlægget kan være i drift, afhænger primært af godkendelsesprocessen hos myndighederne.