DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nyt Glostrup-flertal sagde tak for sidst, ryddede bordet i udvalgene

Borgmesterpartiet V har nu kun den ene lønnede post post tilbage, DF ingen. S tog tre formandsposter og EL fik også en
24. AUG 2018 6.05

GLOSTRUP: Som ventet er Glostrup Byråds detroniserede borgmesterflertal, nu -mindretal, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti blevet strippet for alle lønnede poster i udvalgene. Ny indehaver af alle formands- og næstformandsposter er det nye flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, De Konservative, Enhedslisten og Bylisten.

For de partier der ved den oprindelige konstituering mellem V, DF og K var oppositionen, er der tale om en 1:1 tilbagebetaling. De tre partier i det daværende borgmesterflertal satte sig på det hele og må nu smage egen medicin.

Det nye flertal har gennemtrumfet en ny styrelsesvedtægt og en omkonstituering, der af praktiske grunde træder i kraft fredag, selv om den blev endeligt vedtaget allerede onsdag aften ved byrådets andenbehandling. Den nye styrelsesvedtægt splitter to udvalg op så der nu foruden økonomiudvalget er seks stående udvalg mod tidligere fem.

Ved omkonstitueringen har DF's Flemming Ørhem og Pia Hagbarth Dahlin mistet formandsposterne i henholdsvis miljø- og teknikudvalget og vækst- og beskæftigelsesudvalget, og V's Piet Papageorge har mistet formandsposten i børne- og skoleudvalget. Desuden må V sige farvel til fire næstformandposter.

Socialdemokratiet sætter sig på formandsposterne i vækst- og byudviklingsudvalget (Lisa Ward), erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget (Torben Jensen) samt miljø-, teknik- og ejendomsudvalget (Søren Enemark) og får derudover tre næstformandsposter.

Desuden får Enhedslistens Robert Sørensen formandposten i børne- og skoleudvalget, mens Bylistens Lars Thomsen og De Konservatives Dan Kornbek Christiansen beholder deres formandsposter i henholdsvis social-, sundheds- og seniorudvalget og kultur- og fritidsudvalget.

KL afviser kritik
De to sidstnævnte var oprindelig en del af det daværende borgmesterflertal, som forsvandt da Lars Thomsen blev ekskluderet fra Venstre og sluttede sig til den daværende opposition, hvorefter Dan Kornbek Christiansen skiftede side til det nye flertal. Sidstnævnte får yderligere en næstformandpost, mens Lars Thomsen bytter en hidtidig næstformandpost ud med to nye.

I økonomiudvalget kostede omkonstitueringen Dan Kornbek Christiansen den konservative plads til fordel for endnu en plads til Socialdemokratiet, der nu har tre pladser ligesom borgmesterpartiet Venstre.

Med henvisning til juridiske efterspil efter omkonstitueringer i Randers og Slagelse var der på forhånd rejst tvivl om lovligheden af manøvren i Glostrup, men det blev afvist af KL i et notat, som kommunen havde bestilt i sagens anledning.