Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyborg dropper Alternativet ApS

Kommunen har mistet tilliden til det private opholdssted, der i Operation X blev anklaget som 'social plattenslager'
2. DEC 2011 11.12

NYBORG: Operation X beskrev 21. november 2011 et enkeltmandsprojekt drevet af det private opholdssted Alternativet ApS. Projektet kostede ca. 4 mio. kr., som Nyborg Kommune har afholdt som betalingskommune. Men nu har Nyborg stoppet samarbejdet.

Assens Kommune har 1. april 2008 til 1. januar 2011 været handlekommune og haft tilsynsforpligtigelsen i forhold til opholdsstede. Ved lovændringen pr. 1. januar 2011 overgik tilsynsforpligtigelsen til Nyborg.Ved den lejlighed bad Nyborg Kommune Alternativet ApS om at reducere udgifterne med 240.000 kr. til bl.a. kørsel og aktiviteter svarende til et almindeligt dagtilbud.

Nyborg Kommune bad efter TV2-udsendelsen Alternativet ApS  om dokumentation for afholdte udgifter og aktiviteter, herunder arbejdstidsplaner, huslejekontrakter, kørselsudgifter, administrationsudgifter osv.- og finder det ikke tilfredsstillende, oplyser komunen.

Nyborg Kommune har på baggrund heraf mistet tilliden til Alternativet Aps og har derfor opsagt driftsaftalen pr. 31. januar 2012 i henhold til opsigelsesvarslet.

Nyborg Kommune vil herefter finde en anden løsning for personen i projektet - og vil i samarbejde med Assens Kommune få et revisionsfirma til at undersøge kontraktforløbet nærmere med henblik på at vurdere, om der skal rettes et tilbagebetalingskrav mod Alternativet ApS.

ka