Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Assens undersøger mulig overfakturering

Assens og Nyborg vil til bunds i socialsag om Alternativet ApS, som Operation X har draget frem
24. NOV 2011 12.10

ASSENS / NYBORG: Assens Kommune undersøger nu påstande om manglende overholdelse af kontrakt i socialsag fremført i Operation X

I TV2 programmet Operation X, der blev vist mandag aften den 21. november, sås der tvivl om, hvorvidt de ydelser, der er leveret til en borger, reelt stemmer overens med de ydelser, Assens Kommune har betalt for. Assens Kommune har i perioden den 1. april 2008 til 31. december 2010 betalt Alternativet Aps for et såkaldt enkeltmandstilbud.

Assens Kommune ser på sagen med stor alvor og undersøger nu påstandene nærmere, lyder det fra det fynske.

- Det er naturligvis en både beklagelig og også meget kompleks sag, ikke mindst i forhold til, at det berører en borger så direkte. Vi har derfor valgt sammen med Nyborg Kommune at gå spadestikket dybere for at få redt trådene ud i denne sag. Sammen med Nyborg Kommune gennemfører vi nu en undersøgelse, så vi kan komme til bunds i sagen, herunder at Alternativet Aps får mulighed for at dokumentere de ydelser, de har faktureret til Assens Kommune, siger Jim H. Staffensen, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, og fortsætter:

- Når vi indgår en kontrakt med en leverandør - offentlig eller privat, er det naturligvis helt afgørende, at leverandøren lever op til de forpligtelser, der er i kontrakten. Samtidig vil jeg gerne understrege, at vi i Assens Kommune forholder os til, at vi lige nu kun har oplysninger om, at kontrakten ikke er opfyldt fra TV-programmet Operation X.

- I den forbindelse er det vigtigt for mig at understrege, at der i den aktuelle sag har været en skærpet opmærksomhed i forhold til den almene sagsopfølgning, fordi sagen har været så kompleks. Der er intet i denne opfølgning, der umiddelbart har vakt mistanke om overfakturering.

- I øvrigt forudsætter Assens Kommune naturligvis, at alle virksomheder, vi handler med som kommune, overholder de spilleregler, lovgiverne har opstillet. Det ansvar ligger entydigt hos virksomheden, siger Jim H. Staffensen.

Fakta
Den pågældende borger flytter til en lejlighed i Assens Kommune den 1. april 2008, hvor der etableres en særforanstaltning i form af et enkeltmandstilbud til borgeren. Netop på grund af sagens kompleksitet, indgås der en kontrakt med Alternativet Aps om etablering af støtte i eget hjem, da det ikke var muligt at etablere et tilbud i regi af kommunen.

I få tilfælde kan borgere ikke rummes i et kommunalt tilbud, og derfor kan enkeltmandstilbud i privat regi komme på tale. Enkeltmandstilbud retter sig mod voksne med komplekse problemstillinger, som ikke kan rummes i selv de mest specialiserede botilbud.