Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny uddannelse til pædagogiske ledere

Ledere af skoler og børnehaver får mulighed for at blive bedre til deres job gennem ny masteruddannelse

Master i Pædagogisk ledelse henvender sig til ledere af pædagogiske institutioner som dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Den nye uddannelse udbydes af Aalborg Universitet med ansøgningsfrist 15. juni og studiestart til august, oplyser universitets afdeling for efter- og videreuddannelse..

Gennem uddannelsen får deltagerne udviklet praktiske og teoretiske kompetencer inden for pædagogisk ledelse med særligt henblik på analytiske og metodiske ledelsesfærdigheder.

Uddannelsen fokuserer på visionsledelse, medarbejderledelse og omverdensledelse. Der sættes fokus på forholdet mellem myndighed og skole- og dagtilbudsledelse, mellem ledelse og lærere/pædagoger og mellem teamleder og team. Herudover inddrages læringsledelse, dvs. klasseledelse, gruppeledelse og undervisningsledelse.

bi