Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ny udbudsform på en halv milliard i Odense

Ny udbudsform på en halv milliard i Odense

Vedligeholdelsen af de kommunale veje i Odense skal i funktionsudbud. Det er det største udbud på det kommunale område hidtil

ODENSE: Udbuddet har en længde på 15 år, en kontraktsum på ca. 500.000.000 kr. og udbydes i en helt ny udbudsform, som Odense Kommune selv har udviklet.

Udbuddet er det første af sin art i Danmark og er et såkaldt funktionsudbud med fleksible elementer, der omfatter vedligeholdelsen af asfalt på kommunale veje, cykelstier, fortove og pladser. På den måde forener udbuddet forskellige udbudsformer: Entreprenøren får ansvar for at lægge både asfalt, kantstene og fortov, der gerne skal lægges samtidigt for at sikre, at regnvandet ledes i kloakken og ikke ind i haver og kældre. Det er i dag en udfordring, som kommunerne selv sidder med.

Ved almindelige funktionsudbud på asfalt står kommunerne nemlig selv for at lægge kantstene og fortov, mens entreprenøren udelukkende står for at lægge asfalt.

- Nu får vi det bedste fra to verdener. Entreprenøren får ansvaret for at sammentænke de to typer arbejde men har samtidig hele tiden mulighed for at trække på og sparre med kommunens eksperter, siger Steen Møller (K), rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

Mere for pengene
Odense Kommune har afprøvet en demo-version af den nye udbudsform i Næsby i Odense, og kommunen har desuden gode erfaringer med funktionsudbud på vejvedligeholdelse i det åbne land.

- Vi har allerede kunnet konstatere, at vi med et funktionsudbud på vejbelægninger i det åbne land har fået mere og bedre asfalt for pengene. Når entreprenøren er sikret arbejde i 15 år, kan vi få en særdeles skarp pris på den samme ydelse. Med den nye udbudsform forventer vi derfor, at vi kan sikre en god og fornuftig vedligeholdelse af vores veje uden at tilføre yderligere økonomiske midler, siger Steen Møller.

Udbuddet på vedligeholdelse af vejene i Odense sendes ud i slutningen af maj, og Odense Kommune forventer, at kontrakten kan træde i kraft 1. januar 2013.

tsp

Foto: Colourbox