Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Udbudt drift har sparet 50 mio. på fire år

Aarhus Kommune har siden 2008 udbudt en lang række driftsopgaver, og det har alene for Teknik og Miljø givet en samlet gevinst på 50 mio. kr.
3. MAJ 2012 10.24

AARHUS: Det er specielt på Teknik og Miljøs område, at man på denne måde har testet, hvordan man på den billigste måde får løst opgaverne. Alle driftsopgaver på det grønne område er således udbudt eller bliver det i løbet af 2012. Det samme gælder den altovervejende del af vejdriften, lyder det fra Teknik & Miljø.

Aarhus har således betrådt nye veje ved bl.a. at udbyde driften af kommunens kirkegårde og hele parkdriften. Senere i år kommer ca. 500 km veje i kommunens landområder med, som et såkaldt funktionsudbud, hvor opgaven overlades til en entreprenør i en 15-årig periode.

Udbuddene har givet økonomisk pote. Når der tages højde for følgeomkostninger, f.eks. til udarbejdelse af udbudsmaterialer, personaleomstilling, tilsyn, genudbud m.v., er den samlede gevinst i perioden 2008-2015 foreløbigt opgjort til godt 50 mio. kr. for hele perioden. 34,7 mio. kr. af disse afleveres til kommunekassen, mens 15,9 mio. kr. går til egen drift.

ka