Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny ledelsesstruktur for Skanderborgs daginstitutioner på plads

Med udpegning af otte ledere af kommunens 33 daginstitutioner er processen med ny struktur færdig - nu gælder det er styrket forældresamarbejde
7. JUN 2011 13.48

SKANDERBORG: Med den nye struktur på dagtilbudsområdet bliver det ledelsesmæssige arbejde samlet på færre personer. Kommunens 33 daginstitutioner slås sammen til ni dagtilbud med tre til fem institutioner i hver. Den nye struktur betyder blandt andet, at der bliver frigjort ressourcer til at styrke den pædagogiske ledelse og dermed kerneydelsen.

Strukturen betyder også, at forældrenes arbejde i bestyrelserne vil ændre sig. Der vil fremover være ni forældrebestyrelser, der skal arbejde mere overordnet og principielt i forhold til børnepasning i dagtilbuddene

Det glæder udvalgsformand Frands Fischer (S) for det betyder, at Børn- og Ungeudvalget kan få en tættere dialog med forældrene.

- Jeg ser det som en klar styrkelse af forældreinddragelsen. Med ni bestyrelser i stedet for 33 vil det af praktiske grunde blive bedre mulighed for et tæt samarbejde mellem forældre og politikere, siger formanden og tilføjer, at det selvfølge er helt op til den enkelte bestyrelse, hvordan den vil organisere sig.

I efteråret tager Fagsekretariatet Børn & Unge fat om processen, der skal sikre at samarbejdet med de kommende forældrebestyrelser kommer godt fra start.

Omfattende proces
Ansættelsen af de nye ledere er sket efter en omfattende proces. Fagsekretariatet Børn & Unge har i samarbejde med rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval fundet otte dagtilbudsledere blandt de daginstitutionsledere, der valgte at søge en stilling som dagtilbudsleder.

Alle nye ledere har første arbejdsdag den 1. januar 2012.

mou

Baggrund
Baggrunden for strukturændringen er Byrådets budgetaftale for budget 2011. Ændringen betyder blandt andet, at de nuværende 33 institutioner samles i ni dagtilbud. Hvert dagtilbud består af tre - fem institutioner og ledes af en dagtilbudsleder.

I hvert institution vil der fremover være en daglig leder. Dermed er der fremadrettet kun to ledelsesniveauer på daginstitutionsområdet i Skanderborg Kommune.