DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny læreraftale rører ikke ved lokalaftaler men sikrer forberedelsestid

'En meget stor knast' fjernet fra de kommende OK21-forhandlinger.
12. AUG 2020 6.53
TEMA: OK21

I tiden mellem overenskomstindgrebet i 2014 og den netop præsenterede arbejdstidsaftale mellem KL og Lærerenes Centralorganisation er der indgået i alt 84 lokalaftaler mellem kommuner og lokale lærerkredse, og de berøres ikke af den nye fælles aftale.

'Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger eller supplerer denne aftale', hedder det direkte. Den nye fælles aftale skelner mellem forberedelsestid og undervisningstid og opfylder dermed et af de helt store ønsker fra lærernes side.

Også for de øvrige fagforeninger på det offentlige område er aftalen mellem KL og Lærerenes Centralorganisation et godt resultat, der fjerner hvad der ellers ville have været 'en meget stor knast' for de kommende OK21-forhandlinger, siger formanden for Forhandlingsfællesskabet, FOA-formand Mona Striib i en kommentar.

Mere forberedelsestid

Aftalen er indgået i forlængelse af OK18-resultatet, men træder først i kraft pr. 1. april næste år, når overenskomsten udløber, og kun hvis den forinden godkendes ved en urafstemning blandt lærerne og i KL's bestyrelse.

Af aftalen fremgår blandt andet, at der inden et nyt skoleår skal udarbejdes en oversigt over lærernes opgaver med planlagt tid til undervisning og estimeret tid til forberedelse samt opgaver.

En lærer kan om nødvendigt gå til ledelsen med krav om at få tildelt forberedelsestid på specifikke tidspunkter, som derefter kun kan fraviges 'i særlige tilfælde som følge af uforudset, akut opstået behov', hedder det.

Se aftalen.