Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny aftale skal sikre social specialviden

Socialministeren og KL vil bremse lukningen af institutioner med specialviden - nu kan ministeren bede om en faglig vurdering før der skrides til lukning

Specialiseret viden om hjælp til f.eks. børn med alkoholskader, mennesker med hjerneskade eller unge anbragt uden for hjemmet må ikke gå tabt, når behandlingsinstitutioner lukker.

Derfor har social- og integrationsminister, Karen Hækkerup (S), indgået en aftale med KL, så ministeren kan bede om en faglig vurdering af institutionernes viden inden en lukning. Samtidig skal der laves en kortlægning af den eksisterende specialiserede viden. Det oplyser ministeriet.

Formålet med aftalen er alene at sikre, at specialiseret viden om f.eks. indsatsen for alkoholskadede børn, mennesker med hjerneskade og børn anbragt uden for hjemmet bevares. Aftalen skal forhindre en afspecialisering af det sociale område, oplyser social- og integrationsminister, Karen Hækkerup:

- Med den nye aftale garderer vi os mod at miste konkret viden om, hvordan man f.eks. bedst hjælper børn, der er født med misbrugsskader. Den viden skal vi bevare, selv om et behandlingstilbud lukker. Viden sidder jo ikke i mursten men i mennesker, og derfor skal kommunerne sørge for, at den specialiserede viden bevares. Det er helt afgørende.

Social- og Integrationsministeriet og KL sætter gang i en kortlægning af den eksisterende specialiserede viden, den skal bl.a. afdække, hvem der besidder aktuel specialiseret viden, og hvilke miljøer denne viden er tilknyttet. Kortlægningen skal være gennemført inden årets udgang.

Hvis særlige tilbud lukker, kan social- og integrationsministeren bede Socialstyrelsen om sammen med det pågældende KKR (kommunale kontaktråd) at vurdere om den pågældende institution rummer specialviden, som ikke findes andre steder.

mou