Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny aftale om praktikpladser for lærlinge

En aftale, der forventes at føre til skabelsen af tusindvis af praktikpladser i byggebranchen, er i dag blevet indgået i Bella Center i København

Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger har indgået en aftale, der knytter sig til de 20 milliarder kroner, der frem til 2016 bliver investeret i renovering og nybyg i den almene boligsektor.

Med aftalen løses et markant problem i forhold til skabelsen af lærlingepladser. Samtidigt medvirker den til, at unge mennesker i den almene boligsektor påtager sig et medansvar for renovering, vedligeholdelse og nybyg i deres eget boligområde.

Brug af uudnyttet arbejdskraft
Der er tale om en partnerskabsaftale, hvor de to parter skriver under på:

* At almene boligorganisationer og de byggevirksomheder inden for Dansk Byggeris medlemsområde, som de samarbejder med, opfordres til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og bevare praktikpladser.
* At der i forbindelse med bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat alment boligområde, sættes særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet, herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til fritids-/feriejob m.v.
* At Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger i fællesskab ønsker at understøtte dialogen mellem boligorganisationer og byggevirksomheder.

Nye lokale aftaler
Det var administrerende direktør Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri og administrerende direktør Bent Madsen fra BL, som underskrev aftalen på udstillingen og messen "Almene Boligdage 2011" i Bella Center.

At aftalen vil få betydning umiddelbart blev understreget af, at tre boligorganisationer og tre virksomheder i byggebranchen umiddelbart efter underskrev konkrete, lokale aftaler om skabelse af praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoveringsvirksomhed i almene boligområder. Således indgik BO-Vest aftale med Pihl, Århus omegn med Enemærke & Petersen, samt KAB som indgik aftale med Jönsson.

srl

Billedtekst: De to administrerende direktører Bent Madsen og Lars Storr-Hansen giver hånd på aftalen om skabelsen af lærlingepladser.