Ny aftale om praktikpladser for lærlinge

Ny aftale om praktikpladser for lærlinge

En aftale, der forventes at føre til skabelsen af tusindvis af praktikpladser i byggebranchen, er i dag blevet indgået i Bella Center i København

Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger har indgået en aftale, der knytter sig til de 20 milliarder kroner, der frem til 2016 bliver investeret i renovering og nybyg i den almene boligsektor.

Med aftalen løses et markant problem i forhold til skabelsen af lærlingepladser. Samtidigt medvirker den til, at unge mennesker i den almene boligsektor påtager sig et medansvar for renovering, vedligeholdelse og nybyg i deres eget boligområde.

Brug af uudnyttet arbejdskraft
Der er tale om en partnerskabsaftale, hvor de to parter skriver under på:

* At almene boligorganisationer og de byggevirksomheder inden for Dansk Byggeris medlemsområde, som de samarbejder med, opfordres til at indgå en dialog om mulighederne for at oprette og bevare praktikpladser.
* At der i forbindelse med bygge- eller renoveringsarbejder, der er et led i en helhedsplan for et udsat alment boligområde, sættes særligt fokus på mulighederne for at gøre brug af uudnyttet arbejdskraft i boligområdet, herunder til f.eks. uddannelses- og praktikpladser, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til fritids-/feriejob m.v.
* At Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger i fællesskab ønsker at understøtte dialogen mellem boligorganisationer og byggevirksomheder.

Nye lokale aftaler
Det var administrerende direktør Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri og administrerende direktør Bent Madsen fra BL, som underskrev aftalen på udstillingen og messen "Almene Boligdage 2011" i Bella Center.

At aftalen vil få betydning umiddelbart blev understreget af, at tre boligorganisationer og tre virksomheder i byggebranchen umiddelbart efter underskrev konkrete, lokale aftaler om skabelse af praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoveringsvirksomhed i almene boligområder. Således indgik BO-Vest aftale med Pihl, Århus omegn med Enemærke & Petersen, samt KAB som indgik aftale med Jönsson.

srl

Billedtekst: De to administrerende direktører Bent Madsen og Lars Storr-Hansen giver hånd på aftalen om skabelsen af lærlingepladser.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev