Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu skal der investeres i Faaborg-Midtfyn

BUDGET 2012 De planlagte anlægsinvesteringer på godt 202 mio. kr. er de største i kommunens historie
22. SEP 2011 13.10

FAABORG-MIDTFYN: Alle partier i kommunalbestyrelsen indgik i går aftale om budgettet for 2012-2015. Budgetforliget betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune:

• budgetterer med et overskud i 2012 på 22 mio. kr.
• får et samlet overskud i budgetperioden (2012-2015) på 37 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen
• vil indfri den økonomiske målsætning om en ultimo kassebeholdning i 2014 på 75 mio. kr.

Budgetforliget rummer på driftssiden en række forslag, som har betydning for kommunens som attraktivt bosted:

• et væsentligt element er, at undervisningstiden for 4.-6. klasse øges til vejledende timetal. Dette har været et klart politisk ønske og i en tid, hvor det er svært at finde plads til ny drift, er det lykkes at gennemføre dette tiltag ved at reducere lærernes tid til pauser.

• der afsættes driftsmidler til at understøtte anlægsinvestering i digitale tavler inden for skole og dagtilbud

• der etableres tilbud om juniorklub i alle områder med 0.-6. klasse skoler.

 

Største anlægsbudget i kommunens historie
Det er ikke kun de mange projekter, som skal optimere driften, der vil give travlhed i de kommende år. Også på anlægssiden er ambitionerne store. I forbindelse med budget 2012 er der således afsat 162 mio. kr. til nye anlæg i 2012. Derudover kommer anlægsprojekter, som overføres fra 2011 til 2012 til en samlet værdi af 23 mio. kr. - samt udgifter til færge- og færgelejer til ruten Faaborg-Lyø-Avernakø på små 18 mio. kr. og investeringer energibesparende foranstaltninger. Til sammen udgør de forventede anlægsinvesteringer godt 202 mio. kr.

- Det er meget ambitiøst - og anlægsbudgettet for 2012 er det højeste investeringsniveau i kommunens historie, siger borgmester Hans Jørgensen (S).

Det vedtagne anlægsbudget for 2012-2015 betyder blandt andet, at der er afsat:

• 98 mio. kr. til udbygning og renovering af Nordagerskolen og Sundskolen
• 92,5 mio. kr. til master- og helhedsplaner - heraf 43,1 til Masterplan Faaborg, 18,6 mio. kr. til Masterplan Ringe og 30,8 mio. kr. til Helhedsplan Årslev
• 40 mio. kr. til renovering af veje
• 37 mio. kr. til nyt plejecenter
• 23,5 mio. kr. til anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsplan
• 16 mio. kr. til ny integreret institution
• 10,8 mio. kr. til forskønnelse af landsbyer

- Med dette anlægsprogram investerer vi virkelig i fremtiden, siger Hans Jørgensen. Vi har fokus på at fremtidssikre vores kommune, så vi er attraktive for borgere og erhvervsliv. Men vi bruger også vores anlægsprojekter til at understøtte vores arbejde med omstillinger og effektiviseringer. Og så er vi bevidste om, at et ambitiøst anlægsprogram vil være med til at fremme beskæftigelsen og erhvervslivet. Det er også væsentligt i den nuværende økonomiske situation.

ka