Nu skal 11.700 ton mink fjernes: De brænder bedre end frygtet
Den naturlige omsætning af minkene er ikke gået så stærkt, så de nemmere at håndtere end frygtet.
Foto: Casper Dalhoff, Ritzau Scanpix

Nu skal 11.700 ton mink fjernes: De brænder bedre end frygtet

Efter en vellykket generalprøve er det nu alvor med opgravning og afbrænding af mink de næste to måneder.

VIBORG / HOLSTEBRO: Tirsdag ved solopgang er gravemaskinerne kørt i stilling ved et militært område i Nørre Felding nær Holstebro.

Efter en vellykket generalprøve i Kristi himmelfartsferien begynder opgravningen af millioner af døde mink nu for alvor.

Mens der ikke var meldinger om voldsomme lugtgener forbundet med prøveopgravningen, kan det ikke udelukkes, at de vil komme, når knap to kilometer minkgrave skal tømmes.

- Vi gør, hvad vi kan for at minimere generne, og entreprenøren graver ikke flere mink op ad gangen, end vognmanden kan køre væk stort set med det samme, siger indsatschef Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen.

"Tørre og faste i konsistensen"

Det er selskabet Hans Frisesdahl A/S, der står for arbejdet med at tømme de tre meter brede og to en halv meter dybe grave, hvor minkene i al hast blev begravet.

- Minkene har vist sig at være lettere at håndtere, end vi havde frygtet. De er mere tørre og faste i konsistensen.

- De har ligget i sandet ved køleskabstemperatur, og den naturlige omsætning af minkene er ikke gået så stærkt, siger direktør Hans Jørgen Frisesdahl.

13 affaldsanlæg landet over vil fra tirsdag få leveret det ene vognlæs med døde mink efter det andet. Det vil ske fra tidlig morgen til ud på aftenen på hverdage og i weekender.

Det var ventet med en vis spænding, hvor nemt det ville være at brænde minkene efter seks måneder i sand og kalk. Men minkene har overrasket til den positive side.

- Vi har ikke vidst, hvad vi skulle forvente. Men der er ingen tvivl om, at det her ser rigtig fint ud. Det modtagne affald er tørt og rimelig fast og derfor nemt at håndtere. Der er også mindre jord, end vi havde frygtet, siger Poul Kristensen, direktør i selskabet Energnist med affaldsanlæg i Esbjerg og Kolding.

Efter Holstebro kommer Viborg

Arbejdet i Nørre Felding ventes at være overstået i midten af juni. Herefter kommer turen til minkgravene ved Kølvrå ved Karup. Her ventes opgaven at være afsluttet i midten af juli.

Hans Jørgen Frisesdahl ser ikke umiddelbart noget, der kan vælte tidsplanen.

- Vi har prøvet at grave i flere render, og konsistensen er nogenlunde ens. Jeg kan ikke se noget, jeg kan forestille mig kan gå galt. Så det skal nok gå, siger han.

Cirka 15,4 millioner mink blev i efteråret slået ned. Det skete, fordi regeringen frygtede, at et muteret coronavirus hos mink kunne mindske effekten af kommende vacciner mod covid-19.

Læs om forløbet her:

 • Cirka 15,4 millioner mink blev i slutningen af 2020 slået ned som følge af en mutation af coronavirus blandt minkene.
 • Cirka 13.000 ton mink - svarende til en tredjedel af de aflivede dyr - blev nedgravet i grave ved to militærområder i Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup. Det skyldtes, at myndighederne manglede kapacitet til afbrænding.
 • Nedgravningen af de mange mink vakte stor modstand i nærområderne, da man frygtede, at minkgravene kunne forurene grund- og drikkevand.
 • Et politisk flertal bestående af regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Frie Grønne besluttede 20. december, at de aflivede mink skulle opgraves seks måneder senere.
 • Til den tid udgør minkene ifølge en risikovurdering fra Dansk Veterinær Konsortium ikke længere en smitterisiko.
 • 13. maj 2021 blev de første døde mink gravet op i Nørre Felding og herefter sendt til forbrænding som en slags generalprøve.
 • 25. maj går arbejdet i gang med at tømme gravene for mink, først i Nørre Felding og derefter i Kølvrå.
 • Minkene graves op i den takt, de kan blive brændt på 13 affaldsanlæg landet over.
 • Forventningen er, at alle mink vil være opgravet og brændt i midten af juli.
 • Senere skal der iværksættes såkaldte afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at safter fra minkkadaverne ikke ender i grundvand.
 • Fødevareministeriet anslog først, at det ville koste 72 mio. kr. at løse opgaven. Men man har for en sikkerheds skyld bedt Folketinget om en beløbsramme på 150 mio. kr.  til at få klaret opgaven.

Kilder: Ritzau, Fødevarestyrelsen

Ritzau