Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu får cheferne tid til at være chefer

Ministeriets chefer brugte alt for lang tid på administration - og for lidt tid på at være chef

I januar i år skød Udenrigsministeriet et projekt i gang med støtte fra Statens Center for Kompetenceudvikling. De syntes, at ministeriets chefer brugte alt for lang tid på administration - og for lidt tid på at være chef, lyder det fra centeret.

Efter inspiration fra blandt andet den såkaldte 'Businesspartnermodel', har Center for Koncern HR og Økonomi fået ny struktur, hvor de har kompetenceudviklet medarbejdere til partnere. De fleste af de ti partnere er interne folk fra økonomiafdelingen, der er blevet uddannet i HR og folk fra HR-afdelingen, der er blevet uddannet i økonomi. Cheferne kan spørge partnerne til råds og ikke mindst kan partnerne lave meget af det administrative arbejde, cheferne ikke selv har tiden til. Det kunne fx være rekruttering.

- En række funktioner er blevet samlet ét sted. I stedet for, at man som chef skulle gå flere forskellige steder hen, så har du én partner, du kan gå til for at få rådgivning omkring en lang række spørgsmål. Og der har vi den fordel, at partnerne får en meget tæt viden om de enheder, som cheferne sidder med. I stedet for at det ligger spredt udover fem-seks medarbejdere, forklarer Nicolaj Hejberg Petersen.

Udover at koble HR og Økonomi i en person, har ministeriet samlet en række funktioner hos partnerne, blandt andet lederudvikling og ledervurdering. Idéen med partnerskabet er også, at både HR-afdelingen og økonomiafdelingen får bedre resultater, når de arbejder sammen, end hvis de arbejdede uafhængigt i hver sin afdeling.

De ti partnere skal være sparringspartnere for omkring 170 ledere fordelt på cirka 70 kontorchefer og 100 ambassadører, chefer på de danske ambassader og generalkonsulater ude i verden.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/jakecaptive/with/96709718/