Nordjysk projekt skal hjælpe psykisk sårbare unge i job og uddannelse

Et nyt regionalt/kommunalt projektsamarbejde skal integrere tilbud til unge med depression, angst og stress i jobcenterindsatsen.
9. JAN 2022 9.22

NORDJYLLAND: Et regionalt/kommunalt projektsamarbejde målrettet psykisk sårbare unge skal bane vejen for, at flere kommer eller fastholdes i uddannelse eller job.

Projektet ved navn IBBU-Nord (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses-/Uddannelsesindsats for unge med lettere psykiske lidelser) skal under ledelse af Socialmedicinsk Enhed på Aalborg Universitetshospital udvikle en integreret indsats for unge med depression, angst og stress. Det oplyser Aalborg Universitetshospital.

- Vi arbejder med en målgruppe, som lidt falder mellem to stole, fordi de unge ikke er tilknyttet det psykiatriske system og dermed omfattet af et behandlingstilbud. Vi håber derfor, at dette kan være en model for, hvordan et sådan tilbud til disse udfordrede unge kan integreres i jobcenterindsatsen, siger ledende psykolog ved Socialmedicinsk Enhed, Dorte Schou Iversen.

Følger tre spor

De unge, der bliver visiteret til en indsats, vil blive koblet på tre spor:

  • I et uddannelses-/beskæftigelsesspor afklares den unges ønsker og muligheder, og der igangsættes tilbud, som understøtter den unges vej mod uddannelse eller job eller fastholdelse i samme.
  • I et behandlingsspor lægges en behandlingsplan, hvor målet er at reducere den unges symptomer, så vedkommende bliver rustet til at kunne indgå i uddannelse eller job.
  • I det tredje spor lægges en konkret plan for den samlede indsats i et tæt samarbejde mellem den unge, den unges nærmeste kontaktperson/rådgiver samt en behandlingsansvarlig ”care manager”. 

Projektet gennemføres i samarbejde med de fire nordjyske kommuner Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Morsø og rådgivningsfirmaet Discus. 

Læner sig op ad midtjyske erfaringer

Udviklingsprojektet læner sig op ad et lignende projekt, som Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region Midtjylland sidste år igangsatte i samarbejde med fire midtjyske kommuner og rådgivningsfirmaet Discus, også med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

- Erfaringer herfra har vist, at der er rigtigt gode perspektiver i at udplacere sundhedsfaglig screening, udredning og behandling/efterværn til jobcentrenes ungeindsats, og vi har derfor oplevet efterspørgsel på et lignende projekt fra kommuner i Nordjylland, siger professor ved Socialmedicinsk Enhed på Aalborg Universitetshospital, Kirsten Fonager.

IBBU-Nord projektet har en varighed på 2 år og 8 måneder og vil inkludere 200 unge. Der er allerede slået stillinger op til ansættelse i projektet med start 1. marts. Hvis projektet indfrier de forventede resultater, er der allerede nu indgået aftaler med de fire kommuner om forankring af et videre samarbejde, efter projektet er afsluttet. Projektet er netop støttet med godt seks mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

sfe