Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nørresundby får fremrykket kyst og indkapslet forurening

KORT NYT26. APR 2021 12.07

AALBORG: Kystfremrykning på den såkaldte Stigsborg-grund på Nørresundbysiden af Limfjorden betyder ikke bare 34.000 nye kvadratmeter land, projektet indkapsler også rester af arsen-forurening, oplyser Nordjyske. Størstedelen af området har bestået af svovlsyre- og kunstgødningsfabrikken Limfjorden, som lokalt kaldes for "Syren".

Stensætning i fjorden og opfyldning med rent sand er første etape. Næste etape er at etablere en spuns og dermed indkapsle et kystnært depot af kis-aske, der er et affaldsprodukt fra svovlsyrefremstillingen, for at reducere udsivningen af arsen. 

Bag projektet står udviklingsselskabet Stigsborg P/S, som ejes af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard. Ifølge Stigsborg P/S og Kystdirektoratet vil projektet mindske risikoen for forurening med 95 pct., så der bliver badevandskvalitet i vandet ud for Stigsborg, hvor der i dag er badeforbud.

ka