Nationalt team skal nedbringe tvang i psykiatrien

KORT NYT26. MAJ 2021 15.55

NORDJYLLAND: I flere år har man nationalt og regionalt arbejdet for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Flere steder har det været svært at leve op til målsætningerne, så nu igangsætter Region Nordjylland en ny indsats i kraft af et nationalt lærings- og kvalitetsteam (LKT) for tvang, oplyser regionen.

Det nye ved LKT Tvang er en øget indsats på tværs af kommuner og regioner, der skal finde en fælles tilgang og et fælles ansvar. Arbejdet skal baseres på fælles beslutninger, og både behandlere, bosteder, pårørende og patienter skal indgå i koordinering og udarbejdelse af udskrivelsesplaner.

LKT Tvang, der skal stå for indsatsen, består af tværfaglige og tværsektorielle teams og en ekspertgruppe med repræsentanter fra regioner, kommuner og patientforeninger. I dette arbejde skal Region Nordjylland være tovholder. Med indsatsen er der fokus på at mindske brugen af bæltefikseringen, og antallet af tvangsindlæggelser skal nedbringes med ti pct. inden udgangen af september 2023.

mh