Næstved sender de ældste årgange på virksomhedsbesøg
De ældste elever skal prøve kræfter med nogle af de fag, hvor der mangler hænder. Det gælder blandt andet brolæggerfaget.
Foto: Næstved Kommune

Næstved sender de ældste årgange på virksomhedsbesøg

Eleverne skal have indblik i nogle af de brancher, hvor der ventes mangel på faglærte i fremtiden.

NÆSTVED / FAXE: Tidligere var det op til den enkelte skolelærer, om de unge fra folkeskolerne kom ud og besøgte virksomheder som en del af deres undervisning. Men nu sætter Næstved Kommune virksomhedsbesøgene for 7., 8. og 9. klasse i system, så der fremover bliver sendt mindst 1.500 elever afsted om året, oplyser kommunen.

Eleverne skal besøge nogle af de virksomheder, hvor der er job at få, når de kan være færdiguddannede om fem-syv år. Hele 48 pct. af de beskæftigede i kommunen har en faglært uddannelse, men kun ca. 24 pct. af de unge vælger en erhvervsuddannelse i dag. 

I første omgang er det navnlig to brancher, som eleverne skal stifte bekendtskab med, nemlig bygge- og anlægsbranchen samt industrien. Det er brancher, hvor der er særlig stor mangel på arbejdskraft nu og i fremtiden.

- Det giver rigtig god mening at knytte tættere bånd mellem folkeskoler og virksomheder. Eleverne kender ikke nødvendigvis de mange spændende job, der ligger lige rundt om hjørnet. Derfor håber vi, at det nye tiltag kan få flere eleverne til at få øjnene op for de mange muligheder. Vi har mødt en utrolig stor velvilje fra de lokale virksomheder, der giver de unge et indblik i de faglærtes hverdag, siger Lars Nedergaard, der er chef for Center for Dagtilbud og Skole.

Næstved og Faxe kommuner har sammen ansat en erhvervsplaymaker. Det øgede fokus på virksomhedsbesøg i Næstved Kommune er et resultat af erhvervsplaymakerens arbejde for at skabe bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

ak