Midtjylland skal koge forurening væk fra 8.000 ton jord

Forureningen fra et gammelt, nedlagt renseri, der truer drikkevandet i Odder, skal nu koges væk. Det skal ske med hjælp fra vindmøller og grøn strøm.
17. FEB 2020 16.00

MIDTJYLLAND: Det fire måneder lange arbejde med at rense den forurenede jord ved et nedlagt renseri i Boulstrup skal nu i gang med hjælp fra vindmøller. Region Midtjylland sætter nemlig grøn strøm til at opvarme et areal på 5.000 kubikmeter jord til 100 grader for at koge jorden, så forureningen fordamper.

Det er første gang, at regionen bruger denne metode. Oprensningen sker, fordi et gammelt renseri har forurenet et stort areal med klorerede opløsningsmidler, som kan true borgernes drikkevand.

Forureningen står til at påvirke tre nærliggende drikkevandsboringer i Odder. Her er det tidligere vurderet gennem undersøgelser, at forureningen vil kunne påvirke vandforsyningen indenfor 50 år, hvis ikke der gribes ind. 

Normalt ville et areal på sådan en størrelse blive gravet væk. Men da der er et hus, der skal bevares på den forurenede grund, har regionen valgt, at de cirka 8-9.000 ton jord i stedet skal opvarmes til 100 grader for at forureningen fordamper og derefter kan suges væk gennem et anlæg.

Opvarmning koster et kvart årsbudget
Allerede i 2018 blev politikerne i regionen enige om, at man skulle få bugt med forureningen, der er en af Midtjyllands største forureninger. Det har resulteret i at regionen skal bruge cirka 12 mio. kr. på at rense jorden. Det er vigtig at prioritere, selvom det er dyrt, mener Jørgen Nørby (V), der er formand for Udvalg for Regional Udvikling.

- I regionsrådet traf vi allerede i 2018 beslutningen om, at vi ville have den forurenings-plet væk fra landkortet - også selv om det koster et kvart årsbudget for hele jordforureningsområdet. Det vigtige er, at det store forarbejde nu er på plads, så vi kan trykke startknappen. Det betyder noget for samfundet og ikke mindst borgerne i Odder Kommune, siger han.