Midtjylland får hjælp til amputationstruede patienter

KORT NYT23. MAJ 2022 6.18

TEMA: Amputationssagen

MIDTJYLLAND / SYDDANMAK / NORDJYLLAND: I et brev, som Avisen Danmark har fået aktindsigt i, spørger den nu fyrede topchef i Region Midtjylland Ole Thomsen de to naboregioner om hjælp til at overtage nogle af de amputationstruede patienter, som den midtjyske region ikke selv har kapacitet til. 

"Det har desværre vist sig, at nogle patienter ikke har fået behandling hurtigt nok. Region Midtjylland er ved at afsøge muligheder for at afhjælpe dette. I den forbindelse vil jeg høre om Region Syddanmark har mulighed for behandle nogle af de midtjyske patienter, og således indgå en aftale om, at patienter fra Region Midtjylland kan henvises til behandling i Region Syddanmark", står der i brevet sendt til Region Syddanmark 4. maj. Et enslydende brev er sendt til Region Nordjylland.

Region Midtjylland laver årligt omkring 200 amputationsforebyggende operationer, og over for begge naboregioner vurderer Region Midtjylland i en mail 18. maj, at den har behov for hjælp til omkring tre-fem månedlige operationer svarende til 36-60 årlige operationer.

ka