Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Metro under Øresund muligvis på vej

København og Malmø undersøger nu mulighederne for at etablere en ny metroforbindelse under Øresund. Projektet støttes af EU

KØBENHAVN: København og Malmø sætter nu gang i en strategisk undersøgelse af, hvordan en metroforbindelse mellem byerne kan skabe yderligere kapacitet over Øresund og dermed styrke integrationen og væksten.

Den Europæiske regionalfond Interreg Øresund giver finansiel støtte til undersøgelserne, som koster omkring en million euro og skal gennemføres over de næste to år.

- København tager nu et vigtigt skridt videre mod en metroforbindelse og et endnu tættere samarbejde med Malmø. Alle ved, at god infrastruktur er afgørende for vækst, siger overborgmester i København Frank Jensen (S).

Hans glade udmeldinger suppleres af Ilmar Reepalu (Socialdemokraterne), der er borgmester i Malmø.

- Det er glædeligt, at EU giver økonomisk støtte til de forberedende undersøgelser af en metroforbindelse, som kan binde Malmø og København sammen. Den daglige pendling mellem Malmøområdet og København øges hurtigere end den øvrige Øresundstrafik. Derfor er det vigtigt, at vi starter forberedelserne til en metro allerede nu.

Forundersøgelserne skal belyse følgende spørgsma?l:
- Hvilken effekt vil en Øresundsmetro have på regionens samfundsudvikling?
- Hvordan påvirkes Copenhagen Airport af en metro under Sundet?
- Hvilken byggeteknik kan anbefales? Skal det være metro eller tog?
- Hvor skal stationerne ligge? Skal der være flere stationer på begge sider af sundet?
- Hvordan skal der informeres om Øresundsmetroen?

Fakta om Øresundsregionen
Samarbejdet mellem Malmø og København er en naturlig drivkraft i Øresundsregionens udvikling. Byerne har via deres placering, størrelse og funktion som regionale centre en særlig vigtig funktion i integrationsarbejdet.
Det bor 3,7 mio. borgere i området, 1,2 mio. på den svenske side og 2,5 mio. på den danske. Der er mere end 150.000 studerende i Øresundsregionen; knap 50.000 på den svenske side og lige over 100.000 på den danske.

Foto: http://www.flickr.com/photos/twicepix/237605989/sizes/z/in/photostream/

lcl