DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Merforbrug på 250 mio. kr. på nordjysk hospitalsbyggeri tegner sig

Styringen på byggepladsen og i projektledelsen skal forstærkes, så konflikter bliver håndteret hurtigt og effektivt.

NORDJYLLAND: Hen over 2020 stod det klart, at økonomien og tidsplanen er udfordret i byggeriet af det ny universitetshospital i Aalborg, oplyser regionen om projektet, der i september blev underlagt skærpet tilsyn af Sundheds- og Ældreministeriet.

Nu viser det sig, at der tegner sig et ikke-finansieret merforbrug på 250 mio. kr. efter en uvildig gennemgang. Det er foregået i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Sundheds- og Ældreministeriet og revisionsfirmaet BDO, der er den uvildige kontrolinstans og et såkaldt Tredje Øje.

Der indføres en prognosemodel, som opdateres en gang om måneden og fremlægges for ministeriet. Modellen er taget i brug og skal skaffe et løbende overblik over tidsplan og finansiering – og prognoserne supplerer de kvartalsvise rapporter, som siden byggeriets start er lavet af Tredje Øje.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og den økonomiske ubalance understreger behovet for, at vi øger styringen. Jeg synes, der er nogle brugbare forslag i Tredje Øjes rapport, men jeg noterer også, at rapporten fra den uvildige kontrolinstans slår fast, at vi i Region Nordjylland og i projektorganisationen arbejder fokuseret på at håndtere udfordringerne. Derfor er der heller ikke andet at gøre end at smøge ærmerne op og tage fat på at løse problemerne, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Tættere opfølgning

Et muligt tiltag er at overføre ubrugte midler fra en pulje til it og apparatur til håndværkerudgifter. Et andet om regionen skal overtage en del af byggeomkostningerne til Servicebyen, som forsyner hospitalet. Det vil betyde, at kvalitetsfondens andel af omkostningerne kan reduceres.

Desuden er der taget skridt til at forstærke styringen på både byggepladsen og i projektledelsen med ekstra bemanding, som skal sikre, at konflikter bliver håndteret hurtigt og effektivt. Desuden skal en tættere opfølgning på møder mellem byggeriets parter rydde forhindringer af vejen og sikre fremdrift.

Regionen anlagde iøvrigt i 2019 en voldgift mod totalrådgiveren om mangelfuld projektering, som efter regionens opfattelse har medført væsentlig forsinkelse af arbejdet.

Foruden de mange faste byggemøder, som har fungeret hele tiden, har projektledelsen etableret supplerende faste møder med deltagelse af bygherre, byggeledelse og totalrådgiver, som i et dialogbaseret forum skal bane vejen fremad mod et hospital, der åbner for patienter i slutningen af 2022. Forventet fuld indflytning er i 2023.

ka