Mere seksuel chikane i Faaborg-Midtfyn

KORT NYT7. JUN 2022 15.06

FAABORG-MIDTFYN: Der er i Faaborg-Midtfyns Kommune en markant stigning i antallet af ansatte, der har følt sig udsat for seksuel chikane, viser ifølge Fyens Stiftstidende en trivselsundersøgelse, der gennemføres hvert andet år.

Medarbejderne har generelt oplevet færre krænkelser end ved undersøgelsen i 2020, men når det gælder seksuel chikane, så rammer det flere nu. 47 medarbejdere har i den anonyme undersøgelse oplyst, at de har oplevet seksuel chikane, mens tallet for to år siden var 31. Ud af de 47 hændelser er der to hændelser, hvor den krænkende part er en kollega, hvilket er på niveau med 2020. I de resterende hændelser var en borger den krænkende part.

Tendensen slår især ud på Sundheds- og Ældreområdet: Ud af 780 besvarelser har 38 personer svaret ja til at have oplevet seksuel chikane. Alle besvarelser peger på hændelser, hvor det er en borger, der er den krænkende part. Chef for Sundhed og Ældre Kitt Lysén Pedersen siger, at "Enhver form for seksuel chikane er uacceptabel, så det tal vil vi arbejde på at bringe ned på nul".

ka