Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere i løn til lærere betyder ikke fagligt løft

På skoler, hvor ledelsen bruger økonomiske belønninger til at motivere lærerne, er læringen blandt eleverne dårligere end på øvrige skoler, vurderer SFI

Hvis skolelederen skal gøre en forskel, handler det i høj grad om at skabe et stærkt fagligt miljø på skolen. Elever lærer mere på folkeskoler, hvor skoleledelsen har fokus på faglighed og frihed til at tilrettelægge undervisningen. Økonomiske belønninger til lærerne giver imidlertid ikke dygtigere elever. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Hvordan påvirker skoleledelse elevernes læring og trivsel blandt lærere og elever? Det vigtige spørgsmål har hidtil stået relativt ubesvarede hen. I SFI-rapporten Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne forsøger forskerne at give nogle svar.

Faglig kultur
Den landsdækkende undersøgelse peger på, at eleverne får højere tal på karakterbeviset på skoler med en kultur, hvor faglighed vægtes højt og diskuteres løbende. Højere karakterer forekommer især på skoler med såkaldte 'klasseteam', hvor lærerne arbejder sammen om klassen på tværs af fagdiscipliner. Klasseteam synes oven i købet at styrke præstationerne hos elever med svagere social baggrund.

Forskerne konstaterer også, at skoler med gode faglige resultater ofte arbejder uden stor indblanding fra kommunen. Frihed til at fastlægge faglige mål og til at tilrettelægge undervisningen hænger sammen med gode karakterer.

Ekstra løn giver ingen gevinst
Til gengæld ser det ifølge undersøgelsen ikke ud til at virke, hvis skoleledelsen lokker lærerne med mere i lønningsposen - snarere tværtimod. På de skoler, hvor ledelsen bruger økonomiske belønninger til at motivere lærerne, er læringen blandt eleverne dårligere end på øvrige skoler.

Rapporten indeholder en række analyser af, hvordan forskellige aspekter af skoleledelse hænger sammen med elevernes læring og lærere og elevers trivsel. Undersøgelsen bygger bl.a. på spørgeskemaundersøgelser med 501 skoleledere, 1.130 lærere, 4.401 forældre og over 50.000 elever fra hele landet.

Undersøgelsen af skoleledelse i folkeskolen er bestilt af Uddannelsesstyrelsen på vegne af Skolerådets formandskab. Undersøgelsen er gennemført af SFI i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og to universiteter i USA.


http://www.flickr.com/photos/hasloo/with/5880011919/