Ligebehandlingsnævnet:
Medarbejder fik tinnitus på job, tre år efter fyrede kommunen ham.

En gammel arbejdsskade var ikke et handicap i Forskelbehandlingslovens forstand. Derfor var det ikke forskelsbehandling, da kommune afskedigede sygemeldt medarbejder.

En klubmedarbejder blev 31. oktober 2013 udsat for så slem lydpåvirkning fra et trommesæt, at han fik konstateret dobbeltsidig tinnitus. I tre år efter, arbejdede klubmedarbejderen uden nogen sygemeldinger eller andre ændringer i sine arbejdsvilkår. Men det ændrede sig i 2016. 

Tre år efter trommespisoden, sygemeldte klubmedarbejderen sig. Begrundelsen var tinnutus, stress og følevirkningerne heraf. Da han i april 2017 ville vende tilbage, anbefalede hans læge, at han skulle optrappes gradvis i timer over tre måneder. i juli 2015 bliver pædagogen afskediget. 

Klubmedarbejderen har klaget til Ligebehandlingsnævnet over afskedigelsen. Men nævnet peger på, at der ikke kan være tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, fordi det var svært at afgøre, om kludmedarbejderen ville opleve langvarige begrænsninger på grund af sin tinnitus.

På afskedigelsestidspunktet vurderede nævnet også at sygdommen ikke havde stået på i lang nok tid, til at det kunne være et handicap. 

Dermed var det ikke forskelsbehandling, at klubmedarbejderen blev afskediget, og klubmedarbejdern fik derfor ikke medhold.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt