Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange kommuner anbringer unge på værelser

I alt 1.179 unge var 1. marts i år anbragt på eget værelse af kommunen, heraf var over halvdelen under 18 år
24. NOV 2011 10.24

Ankestyrelsen har for Servicestyrelsen lavet en undersøgelse af, hvordan eget værelse bliver anvendt som anbringelsesform i Danmark.

Det viser sig, at 86 kommuner pr. 1. marts 2011 havde en eller flere unge under 18 anbragt på eget værelse, mens 71 kommuner benyttede eget værelse til unge over 18 år, som led i en efterværnsindsats. Det oplyser Servicestyrelsen.

I alt boede 1.179 unge på eget værelse, heraf var 682 under 18 år.

At blive anbragt på eget værelse stiller store krav til den unges selvstændighed. Stort set alle kommuner sørger imidlertid altid eller ofte for at tilbyde supplerende støtte til den unge.

Eget værelse som anbringelsesform bliver overordnet set anvendt med to forskellige formål.

Dels i de tilfælde, hvor voldsomme konflikter betyder, at den unge og familien har behov for, at den unge kommer væk fra hjemmet. Dels som led i overgangen til et selvstændigt voksenliv, hvor den unge udsluses fra et tidligere anbringelsesophold.

Undersøgelsen er gennemført som en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse suppleret med interviews i 10 kommuner.

mou

Se hele undersøgelsen her