Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Må it-systemer ikke understøtte en mere autoritativ lærerrolle?

DEBAT Fire mio. licenser på danskudviklet elev-lærersystem til USA, Europa og Asien, men forsvindende lille interesse i Danmark
6. OKT 2011 14.00

Af Kurt Bager

Folkeskolen er fundamentet for fremtidens it-Danmark. Det kan de fleste blive enige om, og for at møde denne udfordring har den tidligere regering udarbejdet en ny fælles it-strategi for den danske folkeskole, hvor en halv milliard kroner fra ABT-fonden blev øremærket til it-investeringer. Det var en klog beslutning, som forhåbentlig står ved magt.

Men som med alle andre investeringer afhænger udbyttet af, om investeringen sammensættes, så den giver det størst mulige afkast. Faldgruberne er mange. Måske burde vi have ageret hurtigere i lyset af ambitionen om at skabe 'verdens bedste folkeskole'?

Alle svarene skal nok ikke findes ét sted. Jeg er købmand og skal leve af at sælge it-løsninger, og det er min observation selvfølgelig farvet af. Vi har kunnet sælge mere end fire millioner licenser af vores danskudviklede elev/lærer-systemer på markeder så forskellige som USA, Europa, Asien og eksempelvis Finland, som jo i både it-mæssig og PISA-mæssig sammenhæng ofte fremhæves som en succes.

I Danmark, som er vores hjemmebane, er interessen forsvindende lille, selv om enkelte skoler, f.eks. Hedeboskolen i Skagen, har rigtig gode erfaringer. Hvorfor? Forklaringen kunne være, at vi bare ikke er dygtige nok til at sælge varen her til lands, men jeg frygter at problemet stikker dybere.

Brug for bedre dialog
Jeg tror, at det kunne hænge sammen med, at det danske undervisningssystem har en vis skepsis mod systemer, som understøtter en mere autoritativ lærerrolle. Med al respekt for de mange fortræffelige lærere, som hver dag håndterer en stadigt mere kompleks rolle, viser vores erfaringer fra udlandet, at der er store og målbare gevinster ved anvendelse af digitale undervisningsværktøjer som led i en målrettet optimering af undervisningsmiljøet.

Den halve milliard, som står for at skulle investeres, bør investeres, så vi bedst muligt høster udbytte af tidligere hardware orienterede it-investeringer i folkeskolen. Fremadrettet bør it-investeringerne sigte på at løse nogle af de presserende udfordringer ved hjælp af digitale undervisningsværktøjer, som specifikt adresserer de mest fundamentale udfordringer omkring faldende faglighed, manglende respekt for autoritet og et voksende behov for differentieret undervisning.

Der er et behov for en langt bedre dialog mellem politiske beslutningstagere, lærere, pædagogiske kompetencer - og leverandører som os. Lad os tage dialogen og debatten om de rigtige løsninger. Vi og mange andre er helt sikkert klar til at stille op og bidrage med vores mange og internationale erfaringer - hvis nogen tør lytte!


Administrerende direktør, Netop Solutions A/S, Kurt Bager