Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Må ikke lade velhavende forældre betale for deres anbragte børn

Ankestyrelsen har stadfæstet afgørelse om egenbetaling for behandlingskrævende børn og unge, og Faaborg-Midtfyn retter nu ind på linien
9. MAR 2011 10.50

FAABORG-MIDTFYN: Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en principiel sag om fritagelse af egenbetaling i forbindelse med anbragte børn. Afgørelsen er en stadfæstelse af afgørelsen i Det Sociale Nævn - og Faaborg-Midtfyn Kommune har således ikke fået medhold i sagen, oplyser kommunen.

- Vi har som kommune valgt at pålægge nogle forældre til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne egenbetaling i forbindelse med at deres børn er anbragte, fordi vejledningen fra 2006 har givet os mulighed for det. Det var i hvert fald vores fortolkning, siger børne- og ungerådgivningschef Jørgen Kyed.

Behandlingssigte eller ej
Den omtalte vejledning fra 2006 indeholdt nemlig en ændring. Faaborg-Midtfyn Kommune har fortolket vejledningen, så der i nogle sager er truffet afgørelse om, at forældre til anbragte børn med udpræget behandlingssigte ikke skulle være fritaget for egenbetaling længere.

Udgangspunktet er, at forældre har pligt til at bidrage til udgifterne ved et barns eller en ungs ophold/anbringelse uden for hjemmet i forhold til deres indkomstgrundlag. Der er dog mulighed for, at få hel eller delvis fritagelse for egenbetaling, selv om der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge forældrene egenbetaling.

Dette kan ske, når opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte. Det er netop med henvisning til det behandlingsmæssige sigte, at Ankestyrelsen nu har truffet sin afgørelse.

Skal revurdere sagerne
- Det har været vores holdning, at vejledningen fra 2006 åbnede op for en ny praksis. Ankestyrelsen har imidlertid ikke fundet, at der var mandat til at ændre praksis på baggrund af ændringen i vejledningen,  sigerJørgen Kyed.

- Ankestyrelsen har truffet en afgørelse, som går mod vores fortolkning - og det retter vi os selvfølgelig efter.

Børne- og Ungerådgivningen vil som konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse revurdere sagerne og gå i dialog med de berørte familier, så vores praksis bringes i overensstemmelse med den nye afgørelse. Konsekvenserne af den nye praksis vil blive behandlet i såvel Socialudvalget som i Børne- og Undervisningsudvalget snarest muligt.