Lejre-chef giver modige og vedholdende ledere æren for lavt sygefravær

Lejre Kommunes sosu-ansatte havde i 2021 Danmarks laveste sygefravær

LEJRE: Sosu--ansatte i Lejre Kommune havde sidste år i gennemsnit 13,3 sygedage. Det er det laveste sygefravær af alle landets kommuner inden for den medarbejdergruppe, som typisk er ansat på ældreområdet og i daginstitutioner, og der ligger en målrettet indsats bag, lyder det fra kommunen.

Både de 13,3 sygedage og den tilsvarende fraværsprocent på 5,8 pct. er et godt stykke under landsgennemsnittene på hhenholdsvis 18,3 årlige sygedage og 8,0 pct. i sygefravær.

- Vi har siden 2019 arbejdet benhårdt på at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Hjulpet af Center for Medarbejder Udvikling (CMU) har vi ændret hele vores grundlæggende tilgang til sygefravær, hvilket fordrer modige og vedholdende ledere. Vi har med konsulentens ord ”taget diagnosen ud af ligningen” og finder i samarbejde med den enkelte medarbejder en god måde at håndtere situationen på, når han eller hun bliver ramt af sygdom, siger centerchef Mette Molin, Center for Velfærd og Omsorg.

Fastholdes og aflaster

Den individuelle tilgang betyder for eksempel, at en social- og sundhedsassistent, som er hofteopereret og derfor ikke kan udføre sine normale opgaver, i stedet kan passe en telefon, udføre journalgennemgang eller svare på e-mails et par timer om dagen. Det sikrer, at medarbejderen fastholder sin tilknytning til arbejdsplads og til sine kollegaer – og aflaster samtidig de kollegaer, som ellers måske skulle have løftet ekstra opgaver i kollegaens fraværsperiode.

Det lave sygefravær gælder ikke kun på sosu-området. I en opgørelse over sygefraværet på tværs af alle medarbejdergrupper har Lejre Kommune gennemsnitligt det laveste sygefravær øst for Lillebælt og det 6. laveste i hele landet med 11,5 sygedage om året i gennemsnit. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

- Jeg er virkelig glad for, at mange af vores arbejdspladser er lykkedes med at fastholde et højt nærvær, også i 2021 – ikke mindst på ældreområdet. Nu skal man være lidt varsom med gennemsnitstal, for under neden gemmer der sig store forskelle, og vi har også arbejdspladser med et for højt sygefravær. Jeg er optaget af at hjælpe netop de arbejdspladser til et øget nærvær og med at forebygge sygdom, så vi undgår en dårlig spiral, hvor et højt sygefravær presser de medarbejdere, som er på arbejde med risiko for, at det går ud over kvaliteten i forhold til borgerne og arbejdsmiljøet, siger kommunaldirektør Inger Marie Vynne.

ka