DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ledigheden nu højest på Fyn

Ledigheden nu højest på Fyn

Den landsdækkende ledighed er steget lidt igen til 6,2 pct. - og Fyn har med 7,7 pct. overhalet København
29. MAR 2012 9.21

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Bruttoledigheden steg i februar med 3.000 til 164.200, og ledighedsprocenten for februar lå på 6,2 pct. af arbejdsstyrken mod 6,1 pct. de seneste tre måneder. Det skal bemærkes, at den sæsonkorrigerede ledighed for januar med denne offentliggørelse er blevet opjusteret fra 6,0 til 6,1 pct.

Den registrerede ledighed har ligget mellem 6,0 og 6,4 pct. af arbejdsstyrken siden februar 2010. Alle ledighedstal i teksten er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Den samlede stigning i februar på 3.000 dækker over, at nettoledigheden er steget med 4.400, mens antallet af jobklare personer i aktivering er faldet med 1.300.

Ledigheden er steget mindst i København
Fra januar til februar steg ledigheden i samtlige landsdele. Ledigheden steg mest i Nordjylland og mindst i København. I Nordjylland steg ledigheden fra 6,1 pct. til 6,4 pct. af arbejdsstyrken, svarende til en stigning på 0,3 procentpoint. Herefter fulgte Sydjylland, Vest- og Sydsjælland, Fyn og Bornholm alle med stigninger på 0,2 procentpoint.

I februar var ledigheden højest på Fyn med 7,7 pct. af arbejdsstyrken og i København by med 7,6 pct. Ledigheden er fortsat lavest i Nordsjælland med 4,5 pct. og i Østsjælland med 4,9 pct.

På Fyn bidrager alle ti kommuner til den højere ledighed, idet de alle stiger i statistikken fra 0,1 til 0,3 pct.. Kerteminde er nu oppe på 9,2 - den tredjehøjeste ledighed blandt kommunerne - og Odense er på 8,6, Langeland 7,9, Nordfyns 7,5, Assens 7,4, Nyborg 7,3 Svendborg 7,0, Faaborg-Midtfyn 6,9.

To af de fynske kommuner trækker landsgennemsnittet nedad: Middelfart med 5,4 og Ærø med 4,3 pct.

Mens langt hovedparten af alle kommuner bidrager til den højere ledighedsprocent, er der dog fem kommuner, der i statistikken har 0,1 pct. færre ledige eller flere: Læsø, Odder, Silkeborg, Dragør og Høje-Taastrup,