DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
1100 færre ledige i december

1100 færre ledige i december

De fleste kommuner - 52 - bidrager til det samlede fald i ledighed - 37 bevarer status quo i statistikken, mens det i syv kommuner går den 'forkerte' vej
26. JAN 2012 10.00

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Bruttoledigheden faldt i december med 1.100 til 160.500. Det bør bemærkes, at den sæsonkorrigerede ledighed for de seneste måneder samtidig er blevet nedjusteret. Hermed ligger ledighedsprocenten for de seneste fire måneder på 6,1 pct. af arbejds-styrken, oplyser Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Denne måneds samlede fald på 1.100 i bruttoledigheden dækker over, at nettoledigheden er faldet med 1.600, mens antallet af jobklare personer i aktivering er steget med 500.

Færre ledige mænd
Ledighedsfaldet fra november til december er udelukkende kommet mændene til gode, mens kvindernes ledighed har været uændret. Dette er en fortsættelse af udviklingen over det seneste år. Siden december 2010 er mændenes ledighed således faldet med 10.800, mens kvindernes ledighed i samme periode er steget med 6.000.

Fra og med krisens start i anden halvdel af 2008 har mændenes ledighed ligget over kvindernes, men det seneste år har ledighedsprocenten for de to køn nærmet sig hinanden. I december var ledighedsprocenten for mænd 6,1 pct. og for kvinder 6,0 pct.

Færre ledige under 50 år
I december faldt ledigheden for de 16-49-årige med 1.300, mens den steg med 100 for de 50-64-årige. De 25-29-årige har dog stadig klart den højeste andel ledige - hele 9,2 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe var ledige i december.

I december var ledigheden højest i København by og på Fyn. Begge steder lå ledigheden på 7,6 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden var fortsat lavest i Nordsjælland, nemlig 4,5 pct.

Når det gælder regionerne, er der fortsat højest ledighed i Nordjylland og Syddanmark - på 6,4 pct. I Hovedstaden er procenten på 6,3, hvorimod Sjælland er dalet fra 6,3 til 6,2 - og Midtjylland, hvor flest er i beskæftigelse, er dalet endnu mere - fra 5,5 til 5,4 pct.

I kommunerne er de største ledighedsdyk sket på Samsø, i Stevns og på Langeland, Fanø og Morsø. De fleste kommuner - 52 - bidrager til det samlede fald i ledighed - 37 bevarer status quo i statistikken, mens det i syv kommuner går den 'forkerte' vej. Læsø, Fredericia og Kerteminde - med de mange Risø-fyringer - tæller alle 0,2 pct. flere ledige.

Allerød har laveste ledighed på 3,0 pct. - Ishøj har den højeste - på 10,6.


ka