Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv

Det bliver temaet, når 280 ledere onsdag og torsdag har årsmøde i Børne- og Kulturchefforeningen

I regeringsgrundlaget skriver den nye regering, at den offentlige sektor skal blive endnu bedre til styring og organisering af den offentlige velfærdsproduktion, samt at det skal ske gennem innovative løsninger og bedre udnyttelse af ressourcerne.

- Kommunerne bliver mødt med stadig større krav om effektivitet, økonomisk omkostningsbevidsthed og krav om at udvikle helhedsløsninger. Samtidig har kommunerne skullet spænde livremmen gevaldigt ind og samtidig søge at bibeholde et uændret serviceniveau. Det stiller store krav til kommunernes styring, organisering og ledelse, siger Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og direktør for Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev. 

Derfor er temaet netop organisering og ledelse i et børne- og kulturperspektiv, når foreningen mødes til årsmøde fra d. 16. – 18. november.

- Siden kommunalreformen har der været et endnu stærkere fokus på ledelse af den offentlige sektor, samtidig står kommunerne overfor at mangle arbejdskraft til at løse velfærdsopgaverne. Vores opgave er at sikre gode rammer for menneskers liv helt fra de bliver født, gennem dagtilbud, folkeskolen, ungdomsuddannelser og ind i voksenlivet, inden for de givne økonomiske rammer, tilføjer formand Flemming Olsen.

Derfor undersøger foreningen i temapublikationen 'Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv' - og igennem resten af årsmødet, hvordan organiseringen af ledelsesopgaven kan kvalificere vores kerneydelse.

Formår vi at sætte læring og fællesskab i fokus, når vi organiserer os på børne- og kulturområdet? Skaber vores organisationer helhed og sammenhængskraft for de ansatte og i kerneydelsen? Hvordan sprænger vi siloerne uden at opgive den faglige kvalitet?

mou