Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landets mindste administrationer findes i Odder og Favrskov

8,5 og 9,3 årsværk pr. 1.000 indbyggere - det viser nøgletal for administrationerne i henholdsvis Odder og Favrskov kommuner. Gennemsnittet er på 11,8
14. NOV 2011 12.45

ODDER / FAVRSKOV: Hermed er de to østjyske kommuner dem, der har absolut færrest medarbejdere pr. indbygger til at tage sig af de administrative opgaver blandt alle landets kommuner.

Det viser de seneste tal for kommunernes administrationsudgifter efter kommunalreformen, som Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) netop har offentliggjort en analyse af.

KREVIs analyse viser, at antallet af administrative medarbejdere generelt er steget i kommunerne i perioden 2007-2010. Analysen medtager dog ikke statistik for perioden 2010-2011, hvor blandt andre Odder og Favrskov kommuner har gennemført store besparelser.

Kommunernes Landsforening (KL) har ajourført tallene, sådan at også de nyeste tal er med, og det er ifølge disse opdaterede tal, at Odder og Favrskov har den mindste og den næstmindste administration med 8,5 og 9,3 årsværk pr. 1.000 indbyggere.

45 procent fra top til bund
På landsplan er der gennemsnitlig ansat 11,8 årsværk pr. 1.000 indbyggere. Det vil sige mere end 20 procent under gennemsnittet for alle landets kommuner og for Odders vedkommende mere end 45 procent lavere end den kommune, der bruger flest ressourcer på administration.

Borgmester i Odder Kommune, Elvin J. Hansen (A), og borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring (A), har derfor meget svært ved at genkende billedet af, at kommunerne let kan spare yderligere på administration, og at antallet af administrative medarbejdere vokser og vokser.

- Det er jo ingen sag at fremvise store reduktioner i administrationerne på flere procent, hvis udgangspunktet ligger højt. I Odder Kommune har vi aldrig haft særligt høje administrationsudgifter. Alligevel har vi reduceret, og vi nu er den kommune i landet med den mindste administration målt pr. indbygger. Vi har ikke mere polstring at skære væk. Derfor må fremtidige nedskæringer skulle ske der, hvor der er noget at skære af, siger Elvin J. Hansen.

Lave administrationsudgifter straffes
I Favrskov Kommune er borgmester Nils Borring enig i, at det er omsonst at forsøge at skære, hvor udgifterne i forvejen er meget små.

- Når alle kommuner skal reducere lige meget, straffer man reelt kommuner med lave administrationsudgifter. Tag for eksempel etableringen af Udbetaling Danmark, som koster Favrskov Kommune omkring 3,5 mio. kroner. Det er helt urimeligt, og det gavner i hvert tilfælde ikke borgerne eller det kommunale fællesskab, siger Nils Borring.

De to borgmestre mener i stedet, at det er dokumentation for, at der nu må tages fat på de strukturelle uhensigtsmæssigheder, som er resultatet af den tilretning, der blev lavet af udligningsreformen i 2007.

- Vi oplever i dag, at der helt grundlæggende er nogle skævheder i den nuværende udligningsordning og i takt med, at der fremkommer bedre og bedre dokumentation herfor, så øges vores forhåbninger om en snarlig ændring af ordningen. Det er vigtigt for os, at politikerne på Christiansborg er bekendte med det budskab, siger Elvin J. Hansen og Nils Borring.