DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Landdistriktspuljen har penge nok til tre runder i år

Rekordsum på 62 mio. kr. i Landdistriktspuljen. To nye projekttyper.
19. FEB 2021 9.27

Indenrigsministeriet spiller i år ud med en Landdistriktspulje på rekordhøje 62 mio. kr., 38 mio. kr. mere end sidste år. De ekstra midler er et resultat af klimaaftalen for energi og industri fra 2020, finanslovsaftalen for 2021 samt aftalen om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 fra november 2017.

På grund af de mange penge bliver der i år tre ansøgningsrunder i stedet for de sædvanlige to, konkret en sommerrunde som supplement til de traditionelle forårs- og efterårsrunder. Forårsrunden er åben nu og lyder på 13,5 mio. kr.

De fordeler sig med 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller, 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer og 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter, og de skal søges inden 24. marts. Projekttypen for områder med landvindmøller er ny, og det er også en projekttype for frivillige aktører i landdistrikter, der vil komme med i en af de senere runder.

Af de 62 mio. kr. er der afsat 6,6 mio. kr. til Landdistrikternes Fællesråd (LDF), Sammenslutningen af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og Food som aftalebaseret støtte. Derudover får LDF en særbevilling på 200.000 kr., øremærket til markedsføringsinitiativet ø-pas.

mk