Landdistrikterne får ti mio. kr. til grøn omstilling

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbner nu for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen for grønne projekter.

Erhvervsministeret åbner nu for en ny ansøgningsrunde til landdistriktspuljen, hvor temaet har et klar miljø- og klima-båret sigte.

I alt er der tale om ti mio. kr. til projekter inden for temaet 'Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne'. 

Pengene fordeler sig på følgende områder:

  • 1,4 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter.
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer.
  • 6,1 mio. kr. til forsøgsprojekter.

- En af mine vigtigste opgaver som erhvervsminister er at støtte op om den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Kan vi gøre det på en måde, så det også skaber udvikling og aktiviteter for den halvdel af befolkningen, der bor uden for de større byer, så er der for mig at se dobbelt gevinst, siger erhvervsminister Simon Kollerup fortsætter:

- De små lokalsamfund har før bevist, at de med blandt andet stærkt sammenhold og støtte kan trække deres lokalområde i en mere grøn og bæredygtig retning. Tag for eksempel Samsø, der er selvforsynende med vedvarende energi, eller Horslunde på Lolland, der har profileret sig som energilandsby. Det er eksempler som dem, vi håber på at se flere af i fremtiden.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens forårsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 3. april.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.

Ansøgningsrunden i efteråret 2020 vil have fokus på nærhed og styrkede lokalsamfund. Her vil der blive udbudt midler til forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Fakta

  • I december 2019 fik 15 forsøgsprojekter i landdistrikterne i alt 5,2 mio. kr. i støtte til at fremme den grønne udvikling i landdistrikterne.
  • Blandt de støttede projekter var blandt andet foreningen Hannik og Energipunkt Frøstrup, der fik tilsagn om tilskud til at udvikle løsninger, der kan tænke energiproduktion sammen med varmeproduktion, køling og brug af regnvand.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt